home

Onderzoeksbureau Gynaecologie Verloskunde

Medisch-wetenschappelijk onderzoek neemt binnen de afdelingen Gynaecologie, Verloskunde en Bekkenbodemcentrum van OLVG een belangrijke plaats in. Evidence based medicine is de basis voor onze patiëntenzorg: vernieuwingen in de behandeling van onze patiënten baseren wij op wetenschappelijk onderzoek.

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek

Als patiënt kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling. Lees verder