home

Zilveren Kruis en OLVG sluiten innovatief contract voor toegankelijke zorg in Amsterdam

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en OLVG sluiten voor 2023 een innovatief contract. Beschikbaarheid en toegankelijkheid van de acute zorg staan centraal. In de nieuwe afspraken is ruimte voor de grote uitdagingen waar OLVG als Amsterdams stadsziekenhuis voor staat.

De druk op de acute zorg neemt steeds meer toe. In Amsterdam is er een bovengemiddelde stijging van patiënten die acute zorg nodig hebben en kwetsbare ouderen. Samen met een oplopend personeelstekort, vergrijzing en knelpunten in de zorgketen (o.a. capaciteit huisartsen) vraagt dit om een nieuwe manier van bekostiging.

Naar een nieuwe contractvorm

Anders in de nieuwe afspraken is dat niet het aantal behandelingen centraal staat. Wel toegankelijkheid, de samenwerking in de zorgketen en de benodigde verandering van de zorg om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. Ook innovatie krijgt ruimte en wordt in de nieuwe afspraken gestimuleerd. Met diverse vernieuwende projecten zoals de Virtual Fracture Clinic, zorg thuis en nieuwe samenwerkingsvormen met huisartsen levert OLVG een bijdrage aan de gestelde doelen.

‘Ruimte voor uitdagingen in de stad’

OLVG bestuurder Cees Buren: “We zijn blij met de nieuwe afspraken met Zilveren Kruis. Ondanks de grote onzekerheden voor het komende jaar is het gelukt om naast goede financiële afspraken ook een innovatief contract te sluiten. Zo kunnen we ons richten op de grote uitdagingen in de stad en blijven werken aan het leveren van goede zorg voor de Amsterdammer.