Virtuele longkliniek verwelkomt 1000ste patiënt

Steeds meer patiënten met een chronische ziekte worden online gemonitord door het ziekenhuis. Ook de afdeling Longgeneeskunde van OLVG ontwikkelde een virtuele kliniek, waar patiënten worden begeleid en geadviseerd door e-coaches. Eind 2022 verwelkomde de virtuele longkliniek de 1000e patiënt.

Patiënten met COPD of astma kwamen vroeger meerdere keren per jaar voor controle naar de polikliniek. ‘Soms was zo’n controle nuttig, maar ik merkte dat ik regelmatig een consult had met een patiënt die eigenlijk niets bijzonders over zijn gezondheid te melden had’, vertelt longarts en initiatiefnemer Paul Bresser. ‘Aan de andere kant was het vaak zo dat patiënten ons niet op tijd konden bereiken als er wél iets mis was. Dit resulteerde dan vaak in een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of zelfs een opname. Dat moest anders.’

E-coaches

Een team van longartsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van OLVG ontwikkelde daarom met Sananet e-coaches voor COPD, astma en longkanker. De e-coach beoordeelt de gezondheidstoestand van de patiënt en als er iets aan de hand is, krijgt de patiënt automatisch een advies op maat, of een belinstructie. Bresser: ‘Graag willen we het virtuele platform komend jaar uitbreiden, zodat er niet alleen contact gelegd kan worden met het ziekenhuis, maar ook met bijvoorbeeld de huisarts of de thuiszorg, zodat het een compleet hybride zorgnetwerk wordt en de behandeling steeds vaker veilig thuis plaats kan vinden, in plaats van in het ziekenhuis.’

Inzet van de e-coaches bij COPD en astma heeft niet alleen geleid tot bijna 70 procent minder polikliniek bezoeken, maar ook tot een reductie van ongeveer 50 procent in het aantal bezoeken aan de SEH en opnames. Ook de patiënten zijn tevreden en geven aan door de e-coach beter met hun ziekte te kunnen omgaan en zich veiliger te voelen. 

Meer tijd op de poli

De telebegeleiding wordt gedragen door de verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen van de afdeling en is volledig ingebed in hun dagelijkse werkzaamheden. Zij coördineren de begeleiding op afstand, handelen de ingekomen berichten en ‘alarmen’ af en hebben zo nodig (telefonisch) contact met de patiënt. De zorgverlener krijgt via een dashboard alleen de patiënten in beeld waarbij eventueel een aanvullende actie noodzakelijk is. Het resultaat hiervan is dat er op de poli extra tijd is voor patiënten die de fysieke inzet van de zorgverleners op dat moment wel echt nodig hebben. Dit maakt het ook mogelijk om met inzet van een relatief klein aantal gespecialiseerd verpleegkundigen een zeer grote groep patiënten te begeleiden.