Verbeteringen IBD-zorg dankzij Santeon samenwerking

OLVG heeft de afgelopen 4 jaar met de 6 andere Santeon ziekenhuizen gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met IBD. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, ofwel ontstekingsachtige darmziekten. Hieronder vallen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 4 jaar werk heeft geleid tot een aantal mooie resultaten.

Er zijn in Nederland 85.000 IBD patiënten. Santeon ziekenhuizen behandelen samen 12.000 IBD patiënten. OLVG behandelt ruim 2200 patiënten. In het Samen Beter programma streven Santeon ziekenhuizen naar de best mogelijke zorg voor deze patiënten tegen de laagst mogelijke kosten. Ze bespreken openlijk zorguitkomsten en werkwijzen om van elkaar te leren. Het resultaat? Mooie verbeteringen!

Minder vervelende onderzoeken

IBD patiënten hebben te maken met veel belastende onderzoeken, zoals calprotectinetesten (ontlastingsonderzoek) en MRI-scans. Dankzij het verbetertraject is het resultaat van de zorg gelijk gebleven, maar daalde het totale aantal calprotectinetesten met 22% en MRI-scans met 8%.

Betere registratie, betere zorg

Om goede zorg te kunnen verlenen aan IBD patiënten is het voor artsen van belang om de ziekte in kaart te brengen. De ziekte van IBD patiënten wordt in kaart gebracht met Montreal score, de ziekteactiviteit met de Physician Global Assessment (PGA) score. Door ICT-uitdagingen en een groot aantal betrokken zorgprofessionals was de registratie van deze scores lastig. Dankzij het verbetertraject is de registratie Santeon-breed flink verbeterd:

  • Montreal score: van 25% naar 53% (Crohn) en van 15% naar 45% (colitis ulcerosa)
  • PGA-score: van 6% naar 46% (Crohn) en van 4% naar 40% (colitis ulcerosa)

Meer moois

Naast de betere registratie en afname van onderzoeken kopen de ziekenhuizen nu samen dure medicijnen in en is ingezet op minder bezoeken aan de Spoedeisende Hulp.

Jeroen Jansen, MDL arts bij OLVG en deelnemer aan het verbetertraject: “De kracht van Santeon is dat er veel data is. Door de inzichten te vergelijken konden wij onze poli beter inrichten, is het aantal patiëntbezoeken aan de SEH afgenomen en het aantal telefonische consulten verminderd.”

Op de website van Santeon kunt u het uitgebreide nieuwsbericht lezen.