Santeon ziekenhuizen stroomlijnen diagnostiek op het gebied van prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van orgaankanker onder mannen. In 2019 kregen ongeveer 13.500 mannen in Nederland deze diagnose, waarvan bijna 20% in één van de Santeon ziekenhuizen. Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom prostaatkanker. Op een aantal onderwerpen zijn nu afspraken gemaakt om de aanpak tussen de Santeon ziekenhuizen gelijk te trekken.

Verbeterinitiatieven

‘Met name op het gebied van diagnostiek leidde het proces tot nuttige inzichten: onze werkwijzen bleken behoorlijk van elkaar te verschillen’, aldus Jean-Paul van Basten, medisch leider prostaatkanker en uroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. ‘Variatie in diagnostiek heeft grote gevolgen voor het bepalen van het ziektestadium, de behandelindicatie en daarmee behandeluitkomst. Deze verschillen zijn niet zo gek, want er is immers in de brede medische wereld nog geen overeenstemming over een beste aanpak en de richtlijnen en medische literatuur laten ruimte voor interpretatie. Dat gaf ons de kans om verbeterslagen te maken waar we trots op mogen zijn.’

Een voorbeeld van zo’n verbeterslag is het Santeon breed invoeren van een ‘upfront MRI’: deze ‘voorafgaande MRI’ vindt plaats ter voorbereiding van het biopt. Hierdoor kan er onder meer beter en gerichter gebiopteerd worden. Dit is een significante verbetering ten opzichte van voorafgaande diagnostiek en inmiddels is deze strategie Santeon richtlijn geworden.

Inzichtelijk maken van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs)

Onderwerpen als incontinentie en seksualiteit liggen gevoelig en blijven lastig om te bespreken, maar zijn tegelijkertijd van groot belang. Door het gestructureerd uitvragen van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) uitkomsten worden de gesprekken in de spreekkamer makkelijker voor arts en patiënt, omdat het in de vragenlijst al benoemd is.

Wetenschappelijk onderzoek

Het maken van de onderlinge kwantitatieve vergelijkingen tussen de Santeon ziekenhuizen leidt tot het opzetten van wetenschapsprojecten. Een voorbeeld hiervan is een studie waarin de behandeling, kosten en uitkomsten op patiëntniveau worden onderzocht voor mannen met hormoongevoelig uitgezaaid prostaatcarcinoom (Triple aim1 studie).

Het volledige rapport over prostaatkanker en het persbericht van Santeon zijn te vinden op (externe link)de website van Santeon.

Santeon: transparant verbeteren

OLVG is onderdeel van Santeon. De Santeon ziekenhuizen vinden het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Hierbij leggen zij de focus op zaken die er echt toe doen voor patiënten. In 2018 deelde Santeon de resultaten van de zorg rondom borstkanker, heupartrose en CVA. Inmiddels werken de Santeon ziekenhuizen op (externe link)15 verschillende aandoeningen in verbetertrajecten samen.