home

Santeon roept op tot meer samenwerking

Santeon bestaat tien jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum presenteerden de zeven Santeon ziekenhuizen, waaronder OLVG, gisteren hun vijf ambities voor patiënten. De ziekenhuizen roepen alle partijen in de zorg op om hun kennis en ervaring te delen en zo de zorg in Nederland nog verder te verbeteren.

De ambities zijn samen met patiënten en samenwerkingspartners tot stand gekomen. Hiervoor is onderzoek gedaan onder 2.000 patiënten. Betrokkenheid bij de behandeling is volgens de ondervraagde patiënten het belangrijkste onderwerp voor de toekomst. Douwe Biesma, voorzitter Santeon: "We vonden het heel belangrijk om bij de totstandkoming van onze ambities de samenwerking te zoeken met die mensen waar we het elke dag voor doen: onze patiënten. We zijn dan ook heel blij met de respons die we kregen."

ambities Santeon

Meerwaarde

Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland nam de ambities gisteren in ontvangst. "Die focus op wat belangrijk is voor de patiënt zie ik duidelijk terug in de ambities die Santeon hier neerlegt. Santeon bewijst nu al tien jaar de meerwaarde van bij elkaar in de keuken kijken. Ik onderschrijf dan ook hun oproep aan andere partijen in de zorg om dat voorbeeld te volgen. Zo maken we samen de zorg beter voor alle patiënten in Nederland."

Zorg op maat

Bij het onderzoek onder patiënten is zorg op maat, afgestemd op de individuele situatie en snel op je afspraak terecht kunnen, het meest genoemd. Ook lagere kosten, geen eigen risico en menselijke zorg scoorden hoog. Eén van de Santeon ambities - het actief betrekken van patiënten bij de behandeling en keuzes - is door de ondervraagden op de eerste plaats gezet.

Appèl

Naast deze vijf ambities roept de ziekenhuisgroep andere partijen in de zorg op ook hun kennis en ervaring te delen. Biesma: "Inhoudelijke samenwerking gaat verder dan tussen de Santeon ziekenhuizen onderling; onze professionals werken dagelijks samen met huisartsen en andere verwijzers, (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio. Zij zijn zeer gemotiveerd om het beste voor patiënten te doen en zorg op maat te leveren. Dat vereist dat zij reflectief en transparant zijn en zich open en kwetsbaar opstellen. Dat informatie en kennis gedeeld wordt en dat het geaccepteerd wordt dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen. Het doel is immers ervoor te zorgen dat de medische zorg structureel verbetert."

ambities

Meer weten over de ambities? Kijk dan op santeon.nl