Samenwerking voor lever-, alvleesklier-, en galwegaandoeningen bij Amsterdam UMC en OLVG

Amsterdam UMC en OLVG intensiveren hun samenwerking bij lever-, alvleesklier- en galwegkanker en goedaardige aandoeningen: zij zetten expertisecentrum HPB-Amsterdam (Hepato-Pancreato-Biliair) op. Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG: “Door onze kennis en expertise te bundelen kan de zorg en service aan HPB-patiënten in Noord-Holland/Flevoland en daarbuiten verder verbeterd worden.”

In het HPB centrum spelen vooral de operatieve behandelingen een centrale rol. Jaap Bonjer, afdelingshoofd chirurgie Amsterdam UMC, zegt hierover: “We werken als één centrum doordat onze chirurgen op beide locaties werkzaam zijn. Door deze samenwerking komt er ruimte om ons te verdiepen in robot chirurgie. Mooi ook is dat alle HPB-patiënten uit beide centra nu in aanmerking komen voor studies geïnitieerd in Amsterdam UMC.” 

Multidisciplinair team

Het expertisecentrum wil de zorg voor oncologische (bv alvleesklierkanker, levertumoren, galwegtumoren) en niet-oncologische HPB-zorg (bv pancreatitis) voor de regio Noord-Holland/Flevoland en daarbuiten verder optimaliseren. Een multidisciplinaire benadering en centralisatie is nodig, omdat het om zogenaamde hoog-complexe zorg gaat waarbij hogere volumes leiden tot betere uitkomsten. Alle nieuwe patiënten worden tweemaal per week in gezamenlijke multidisciplinaire bijeenkomsten besproken met chirurgen, maag- darm- en leverartsen, radiologen, medisch oncologen, radiotherapeuten, pathologen, en verpleegkundig specialisten. De gezamenlijke wekelijkse bijeenkomst voor pancreastumoren (alvleesklierkanker) is reeds een half jaar geleden gestart en heeft inmiddels zijn meerwaarde duidelijk bewezen. 

Betere zorg voor patiënten

Door deze samenwerking kan er per locatie doorontwikkeld worden op specifieke speerpunten, terwijl de wachttijden kort blijven. Patiënten kunnen binnen een week terecht en patiënten met tumoren worden binnen twee tot drie weken geopereerd. De huidige situatie rondom COVID-19 onderstreept nogmaals de urgentie om de regionale zorg goed te organiseren. “En zo kunnen we ook steeds betere zorg bieden voor onze gezamenlijke patiënten”, voegt Hans Romijn toe, voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC. 

Maurice van den Bosch en Hans Romijn, voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC, ondertekenen de intentieverklaring.