home

Reactie op interview in Parool

Binnen OLVG worden jaarlijks 6.000 kinderen geboren. Iedere geboorte is even bijzonder en voor iedere geboorte zetten wij ons even hard in. Op 26 oktober 2017 heeft een pasgeborene een brandwond aan zijn voetje opgelopen. Een uitzonderlijke situatie, die wij nog niet eerder hebben meegemaakt binnen OLVG. Wij vinden het verschrikkelijk dat dit heeft kunnen gebeuren en begrijpen de bezorgdheid en de emoties van zijn ouders en familie heel goed. Wij herkennen ons echter niet volledig in het beeld van onze zorgverlening zoals door de familie in het Parool wordt geschetst.

Net als de ouders willen wij precies weten wat er is gebeurd en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Daarom is direct een diepgravend onderzoek naar de oorzaak ingezet, waarbij externe experts (onder andere een hoogleraar neonatologie en een brandwondenexpert) zijn aangesloten. Ook hebben we de gebeurtenis meteen gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft geconcludeerd dat de gebeurtenis goed is onderzocht en dat er passende maatregelen zijn getroffen.

Gedurende het hele traject hebben alle zorgverleners ontzettend hun best gedaan om de ouders zo goed mogelijk te informeren en betrekken bij (het onderzoek naar) de gebeurtenis. Door de complexiteit van de situatie betekende dit ook dat de ouders vanaf de geboorte met verschillende zorgverleners van OLVG contact hebben gehad. De ouders hebben dit als verwarrend ervaren en dat betreuren wij ten zeerste. Momenteel verloopt het contact op verzoek van de familie helaas via een advocaat. Nu het onderzoek is afgerond kunnen wij de ouders volledig informeren over de resultaten van het onderzoek.

Komende week bespreken wij samen met de familie en hun advocaat in alle rust de uitkomsten van het onderzoek. Vanwege de privacy van de patiënt gaan wij verder niet in op inhoudelijke vragen over het onderzoek. 

Wij leven mee met de familie en hun jonge zoon.