Reactie berichtgeving Telegraaf

Vandaag in Telegraaf aandacht voor capaciteit van geboortezorg van OLVG. Het beeld dat de Telegraaf schetst is onjuist. Het tekort aan capaciteit is een regionaal probleem.

De meeste Amsterdamse kinderen in OLVG geboren

Jaarlijks worden binnen OLVG 7000 kinderen geboren, 3500 per locatie. Dit is tweederde van alle kinderen in Amsterdam. Met het fuseren van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Lucas Andreas ziekenhuis is de capaciteit voor geboortezorg uitgebreid en het aantal bevallingen binnen OLVG toegenomen. Veel vrouwen in Amsterdam kiezen ervoor om te bevallen in een van de moderne bevalcentra van OLVG en wij heten deze vrouwen ook zoveel mogelijk welkom.

OLVG vangt op voor Amsterdam

Afgelopen zomer heeft OLVG ondanks vakantieperiode meer bevallingen uitgevoerd (ruim 50 meer dan in andere maanden) en daarmee hebben we een groot deel van de capaciteit in Amsterdam opgevangen. 
Dat er krapte is op de arbeidsmarkt van met name gespecialiseerd verpleegkundigen is juist. Dat is in heel Nederland, en zeker ook in Amsterdam, een groot probleem. Er is in Amsterdam voldoende tweedelijns bevalcapaciteit, maar helaas kunnen vrouwen niet altijd bevallen in het ziekenhuis naar keuze. OLVG leidt maximaal op en breidt uit om de groeiende vraag van de zwangere vrouw om in een van de OLVG locaties te bevallen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dit kost tijd en veel regionale afstemming.

Oplossing: meer samenwerking binnen geboortezorg

OLVG is er van overtuigd dat verdergaande samenwerking met verloskundigenpraktijken en kraamzorg er toe leidt dat de wensen van zwangere vrouwen beter vervuld kunnen worden en er op een veilige manier geboortezorg verleend kan worden. Hierover zijn we continue en intensief met onze verloskundig samenwerkingsverbanden in gesprek, en staat bijvoorbeeld ook morgen een bijeenkomst gepland met VWS en andere stakeholders.

Meer informatie

Lees het artikel dat is verschenen in de Telegraaf.

Betrokken afdelingen

Verloskunde