home

Publicatie artikel in The American Journal of Emergency Medicine

The American Journal of Emergency Medicine heeft het pilot onderzoek naar het effect van kinesiotape op pijn bij patiënten met traumatisch letsel aan schouder of thorax gepubliceerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de SEH en gipskamers van OLVG.

‘Pijn door een breuk in de schouder, het sleutelbeen of de ribben is lastig te verlichten, omdat je deze lichaamsdelen niet in het gips kunt zetten', aldus Mireille Bakker, Verpleegkundige Specialist op de SEH. 'Gips verlicht vaak meteen de pijn. Reguliere behandeling voor een schouder- of sleutelbeenbreuk is met een sling (soort mitella). Daardoor krijgt de breuk en de spieren eromheen rust, maar vermindert de pijn niet altijd genoeg.'

Effect kinesiotape

In OLVG werd bij breuken in de schouder of de thorax al langer geëxperimenteerd met kinesiotape, zonder dat bekend was wat het effect hiervan was. Uit feedback van de patiënt en zorgprofessionals bleek dat veel patiënten minder pijn hadden, maar hiervoor was nooit wetenschappelijk bewijs aanwezig. Mireille Bakker besloot daarom haar masterthesis voor de MANP-opleiding hierop te richten.

Afstudeeronderzoek

Voor het onderzoek werd een groep patiënten in tweeën gedeeld. De ene groep kreeg naast de reguliere behandeling ook kinesiotape opgeplakt. De andere groep kreeg alleen de reguliere behandeling. Pijnmetingen, middels navraag bij de patiënt, zijn gedaan bij binnenkomst op de SEH, vlak na het onderzoek op de SEH, vlak na het zetten van de tape en na een aantal dagen. Daaruit bleek dat patiënten met traumatisch letsel aan schouder of thorax minder pijn hadden als zij als aanvulling op de reguliere behandeling kinesiotape kregen.

Vervolgonderzoek

'Zover wij weten, is dit het eerste onderzoek dat het effect van kinesiotape op pijn bij traumatisch letsel aan de schouder heeft onderzocht', aldus Mireille. Dankzij een toegekende subsidie van Stichting Wetenschap OLVG is het mogelijk om vervolgonderzoek te doen. Dat zal zich onder anderen richten op de vraag of de pijnreductie door kinesiotape komt of door een placebo-effect. Daarnaast wordt ook onderzocht of de tape het gebruik van pijnstillers vermindert en wordt de patiënttevredenheid onder de loep genomen.

Meer weten over dit onderzoek of wil je het volledige artikel lezen? Klik hier.

Kinesiotape