home

Opname prematuren in familiekamer vermindert stress bij ouders

Te vroeg geboren kinderen (prematuren) opnemen in een familiekamer, in plaats van op een zaal, levert niet alleen medische voordelen voor de kinderen zelf op, maar heeft ook een gunstig effect op hun ouders. Doordat zij meer aanwezig kunnen zijn bij hun kind, ervaren ze minder stress. Dit blijkt uit een onderzoek dat arts-onderzoeker bij OLVG Nicole van Veenendaal in samenwerking met het Emma Kinderziekenhuis, het UCSF Medical Center (San Francisco) en het Mount Sinai Hospital (Toronto) deze week publiceerde in The Lancet.

Familiekamer

Van Veenendaal en haar medeonderzoekers analyseerden in het literatuuronderzoek meer dan 600 studies, met resultaten van 1.549 moeders en 379 vaders. Het onderzoek toont verschillende voordelen aan voor ouders van wie het kind is opgenomen op een familiekamer. ‘Deze ouders kunnen meer aanwezig zijn en hebben hierdoor minder stress. Ook hebben ze meer kans om huid-op-huidcontact te hebben met hun kind en kunnen zij actief meehelpen in de soms complexe zorg. Ze gaan hierdoor zelfverzekerder naar huis. Dit is extra belangrijk bij prematuren, omdat zij vaak voor een langere tijd, soms maanden, zijn opgenomen in het ziekenhuis. Tot slot speelt het mogelijk ook een rol dat ouders in een familiekamer minder geconfronteerd worden met de emoties en zorgen van andere ouders en zich meer kunnen focussen op de zorg van hun eigen kind’, aldus Van Veenendaal.

Ook in OLVG en het Emma Kinderziekenhuis

In het Anna Paviljoen (moeder- en kindcentrum) van OLVG kunnen ouder en kind altijd samen verblijven, ook als complexe, medische zorg nodig is voor de moeder of het kind. Het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC, is gestart met de voorbereiding voor de bouw van een centrum met familiekamers waar te vroeg geboren en ernstig zieke pasgeborenen samen met hun ouders kunnen verblijven. Van Veenendaal: ‘We hopen dat deze studie helpt om ziekenhuizen een weloverwogen keuze te laten maken in het creëren van zulke ruimtes. Natuurlijk kunnen niet alle afdelingen in één keer verbouwd worden, en dus blijft het belangrijkste uitgangspunt dat we ouders zo veel mogelijk moeten betrekken bij de intensieve zorg voor hun kind. Dit is niet alleen beter voor de gezondheid van het kind, maar ook voor het welzijn van de ouders.’

Meer lezen