Oordeel College voor Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een oordeel gegeven over een klacht van een patiënt van ons ziekenhuis. Dat oordeel is duidelijk: wij hadden in deze situatie anders moeten handelen.

Iedereen heeft recht op de best mogelijke (medische) zorg die er is en iedere patiënt moet zich serieus genomen voelen. Onze zorgverleners zetten zich daar iedere dag met hart en ziel voor in en bieden zorg vanuit de beste intenties. Wij nemen het oordeel van het College zeer serieus en gaan hierover met elkaar in gesprek om er zo van te leren en te verbeteren.