home

Onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars dit jaar landelijk

Normaal gesproken heeft OLVG in deze tijd van het jaar al afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over verzekerde zorg in het voorliggende jaar. In verband met corona vinden deze onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars dit jaar landelijk plaats. Uitgangspunt is dat patiënten ook in 2021 kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg en alle huidige contracten volgend jaar worden voortgezet.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben afspraken gemaakt over de ziekenhuiszorg in 2021. Afgesproken is dat de contracten van 2020 de basis vormen voor 2021 en dat alle huidige contracten worden voortgezet. Dit betekent dat patiënten in de meeste gevallen ook in 2021 in OLVG terechtkunnen en dat hun zorgkosten* worden vergoed. Let op: er zijn enkele zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben afgesloten, zoals hieronder beschreven.  

Budgetpolissen

De ZEKUR-budgetpolissen van VGZ vallen, net als in 2020, ook in 2021 niet onder de verzekerde zorg in OLVG. Dit betekent dat als u één van deze polissen heeft, niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Alleen spoedzorg wordt vergoed. 

EUcare (Aevitae)

Zorgverzekeraar EUcare (label: Aevitae) heeft besloten om zich in de landelijke gesprekken niet te laten vertegenwoordigen door Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij doen als enige zorgverzekeraar niet mee met de landelijke regeling. Dat betekent dat de impact van COVID-19 op de in 2020 afgesloten contracten en op de in 2021 nog af te sluiten contracten met EUCARE lokaal besproken moet worden. Hierdoor is de kans op dit moment nog aanwezig dat er geen overeenkomst voor 2021 gesloten zal worden met deze verzekeraar.

Meer informatie

Zodra OLVG meer informatie beschikbaar heeft informeren wij u hierover via deze website.