home

OLVG verbetert zorg na beroerte met Santeon ziekenhuizen

De zorg voor patiënten met een beroerte (CVA) is flink verbeterd door samenwerking tussen OLVG en de andere Santeon ziekenhuizen. Deze verbetering is onder andere gerealiseerd door een snellere start van de behandeling.

Afbeelding CVA

OLVG werkt sinds 2016 actief samen met de andere zes Santeon ziekenhuizen om de zorg rondom CVA te verbeteren. Sander van Schaik, neuroloog in OLVG én medisch leider voor het CVA-verbetertraject legt uit: ‘Het mooie aan dit traject vind ik dat we met verschillende professionals samen de zorg verbeteren: met onder andere een neuroloog, verpleegkundigen, een fysiotherapeut en een verpleeghuisarts.’

Elke seconde telt

Eén van de resultaten van dit verbetertraject is dat patiënten na aankomst in OLVG, of een ander Santeon ziekenhuis, nu binnen 22 minuten worden behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus. Dit doordat alle onderzoeken nog beter op elkaar afgestemd zijn. In 2017 was de landelijk gemiddelde tijd (tussen de aankomst in het ziekenhuis en de start van de behandeling) 24 minutenAangezien bij een CVA elke minuut meer hersencellen afsterven - en dus elke seconde telt - is dit een cruciale tijdswinst.  

Verbeteracties sneller herstel

Doordat een grote groep patiënten vaak lang moet wachten op revalidatiezorg buiten het ziekenhuis, kan de verblijfsduur oplopen.  OLVG is daarom samen met de andere Santeon ziekenhuizen gestart met verschillende verbeterinitiatieven om de overgang naar revalidatie te bespoedigen en hiermee bij te dragen aan het herstel van patiënten. Zij werken hierbij nauw samen met verpleeghuizen en revalidatiecentra.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit verbetertraject van Santeon én de rol en verbeteracties van OLVG? Lees dan het volledige rapport:

betere_zorg_voor_cva_patienten_2018.pdf

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen

Foto van S.M Schaik

dr. S.M. van Schaik

neuroloog

Neurologie