home

OLVG sluit meerjarencontract met Zilveren Kruis

OLVG en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een meerjarencontract gesloten tot en met 2022. Samen willen de partijen de zorg en gezondheid voor iedereen in de regio Amsterdam de komende jaren verder verbeteren.

Jeroen van Roon, lid raad van bestuur OLVG: ‘Deze meerjarenafspraken geven rust en helderheid. We kunnen ons nu volop richten op het nog verder verbeteren en inrichten van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor onze patiënten. Hiervoor is samenwerking met huisartsen, V&VT organisaties en andere ziekenhuizen essentieel. Met de nieuwe afspraken krijgen we de ruimte om samen met onze zorgpartners de zorg voor onze patiënten optimaal in te richten.’

De juiste zorg op de juiste plek

Patiënten krijgen meer mogelijkheden om samen met hun behandelaar te kiezen voor passende zorg in hun eigen omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de thuistoediening van chemotherapie en het thuis monitoren van hartfalen patiënten. Ook hoeven patiënten met simpele botbreuken sinds kort niet meer terug te komen voor controle op de gipskamer; zij kunnen met behulp van een zelf afneembare brace en de nodige instructies thuis herstellen.

OLVG is in 2019 gestart met het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en met de langdurige samenwerking met Zilveren Kruis komt er de komende jaren meer ruimte om deze initiatieven verder te ontwikkelen.

Een belangrijke stap

Volgens Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis, is het meerjarencontract een belangrijke stap: ‘Met dit meerjarencontract geven we invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de transformatie van zorg in Amsterdam. De organisatie van de juiste zorg op de juiste plek is een van de antwoorden op de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien zien we dat steeds meer verzekerden graag zorg ontvangen in hun eigen vertrouwde omgeving. Met deze meerjarenafspraak gaan we daar verder invulling aan geven. Ik kijk uit naar de gezamenlijke initiatieven die we de komende jaren gaan oppakken.