OLVG ontvangt roze lintje borstkankerzorg: persoonlijke begeleiding opnieuw hoog gewaardeerd

Vandaag is bekend geworden dat OLVG, net als voorgaande jaren, het roze lintje heeft ontvangen van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks reikt BVN de lintjes uit, als keurmerk voor goede, patiëntgerichte borstkankerzorg. OLVG heeft opnieuw een bovengemiddelde score voor persoonlijke begeleiding.

Monitor Borstkankerzorg

Ziekenhuizen worden jaarlijks door BVN beoordeeld in de Monitor Borstkankerzorg. Zij toetsen op verschillende criteria wat betreft zorgaanbod, ervaring, samenstelling van het behandelteam en ervaringen van patiënten. Ook wordt er gekeken in hoeverre ziekenhuizen patiënten in staat stellen zelf een keuze te maken over hun behandeling. Het roze lintje helpt patiënten bij het kiezen voor goede borstkankerzorg die aansluit op specifieke wensen.

Hoge score op persoonlijke begeleiding

OLVG scoort met name hoog op persoonlijke begeleiding. Tijdens de behandeling krijgt elke patiënt een vast contactpersoon, de casemanager. De casemanager is een gespecialiseerd verpleegkundige die als persoonlijke gids begeleiding biedt tijdens het intensieve traject van onderzoeken, behandeling en herstel. Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook voor aanvullende (na)zorg buiten OLVG. Ook scoorde OLVG hoog op het op tijd verlopen van afspraken (binnen een kwartier na de afgesproken tijd).

Hille Witjes, borstkankerchirurg bij OLVG: 'Een van de kernpunten van ons borstkankerteam is streven naar zorg met een persoonlijk gezicht. Het is dan ook super dat we daarop zo hoog scoren, en natuurlijk geweldig dat we wederom het roze lintje hebben mogen ontvangen.'

Oncologisch Centrum Amsterdam

OLVG werkt op het gebied van borstkankerzorg nauw samen met het BovenIJ ziekenhuis binnen het oncologisch samenwerkingsverband Oncologisch Centrum Amsterdam. Zo bespreken artsen uit beide ziekenhuizen gezamenlijk de diagnose en het behandelplan van elke patiënt in een multidisciplinair overleg. Jaarlijks worden ongeveer 400 patiënten met borstkanker behandeld binnen Oncologisch Centrum Amsterdam. Door deze intensieve samenwerking kunnen patiënten voor behandeling altijd terecht bij een ziekenhuis bij hen in de buurt.

OLVG werkt binnen de landelijke organisatie Santeon met zes andere ziekenhuizen samen om de borstkankerzorg te verbeteren.

roze lintje 2019