home

OLVG onderzoekt inzet EMDR na traumatisch ervaren bevalling

OLVG onderzoekt of EMDR, een therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende gebeurtenis, ingezet kan worden direct na een traumatisch ervaren bevalervaring. Mogelijk kan dit de ontwikkeling van een posttraumatische stress stoornis (PTSS) of PTSS-klachten voorkomen.

Tot 20 procent van de vrouwen ervaart de bevalling als traumatisch en 3 tot 4 procent ontwikkelt vanwege de bevalling een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Voor PTSS is EMDR een bewezen effectieve therapie, echter weten we nog niet of vroege EMDR ook PTSS klachten kan voorkómen. 'Wereldwijd is nog niet goed onderzocht of vroege interventie met hulp van EMDR kan bijdragen aan het voorkomen van PTSS, of PTSS klachten', aldus gynaecoloog en onderzoeker Mariëlle van Pampus.

Het onderzoek

Sinds 15 februari bellen we alle  vrouwen,  die medisch bevallen zijn, om te vragen naar hun bevalervaring.  Wie een traumatische bevalervaring heeft en voldoet aan een aantal criteria, kan meedoen aan het onderzoek. De helft krijgt EMDR, de controlegroep krijgt de nazorg zoals die nu ook wordt gegeven en 2 telefonische gesprekken. Uiteindelijk moeten ruim 200 vrouwen aan het onderzoek deelnemen.

We hopen dit onderzoek in 2 jaar af te ronden en conclusies te hebben.