OLVG haalt STZ-status

OLVG heeft opnieuw de status van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) behaald. Het is de eerste keer dat OLVG de STZ-status als gefuseerd ziekenhuis krijgt toegewezen.

Dankzij de STZ-status is OLVG de komende vijf jaar onderdeel van een netwerkorganisatie waarbij samen met andere opleidingsziekenhuizen en zorgpartners wordt samengewerkt aan de beste kwaliteit van ziekenhuiszorg. Een ziekenhuis kan alleen lid worden van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) wanneer het voldoet aan alle op dat moment geldende visitatiecriteria. Hiervoor is OLVG op 28 november 2017 gevisiteerd op locatie Oost en West.

Pluspunten

De beoordelaars van de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) zijn zeer te spreken over de hoogwaardige klinische zorg van OLVG, de opleidingsmogelijkheden en de manier waarop OLVG patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek organiseert. Daarnaast zijn onder andere de volgende pluspunten naar voren gekomen:

  • De gelijkwaardige samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen
  • De inzet van Evidence Based Practice, dit werd gezien als voorbeeld voor de hele STZ
  • De grote patiëntgerichtheid en bevlogenheid van alle medewerkers in het ziekenhuis
  • Hoe de gemengde patiëntenpopulatie wordt omarmd als meerwaarde in het werk.
  • De fijne Amsterdamse, open cultuur en sfeer

Aandachtspunten

De beoordelaars noemen enkele aandachtspunten, waaronder de knelpunten op de arbeidsmarkt en het (centraal) monitoren van wetenschappelijk onderzoek. Ook adviseert de STZ scherp te blijven op de samenwerking tussen verpleegkundigen over de locaties omdat deze nog in de beginfase staat.