home

OLVG: geen QR-code in de zorg

In de media en politiek is er op dit moment aandacht voor de mogelijke introductie van een QR-code in de zorg. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling en nemen een duidelijk standpunt in: OLVG is voor vaccineren maar tegen een vaccinatiebewijs voor onze zorgmedewerkers en onze bezoekers / patiënten. Vaccinatie is een recht, geen plicht.

Voor vaccinatie

Vooropgesteld: OLVG is voorstander van vaccineren tegen corona omdat het aantoonbaar beschermt tegen ernstig ziek worden en mogelijke ziekenhuisopname. We delen onze kennis en adviseren iedereen om zich te laten vaccineren. In de zorg voor onze patiënten hanteren wij alle noodzakelijke maatregelen en beschermingsmiddelen om besmettingen te voorkomen. Patiënten kunnen daarop vertrouwen.

Tegen vaccinatieplicht en QR-code 

We weten inmiddels ook dat een vaccinatie niet volledig beschermt tegen besmet worden en anderen kunnen besmetten. 

Ilse van Stijn, voorzitter bestuur medische staf OLVG: ‘zonder de veiligheid voor onze patiënten en medewerkers uit het oog te verliezen, mag er geen enkele drempel zijn om zorg te ontvangen of om je naasten te bezoeken. Een QR-code in de zorg is onacceptabel.’

Anita de Vette, voorzitter Verpleegkundig Stafbestuur OLVG: ‘Door een vaccinatiebewijs in te voeren lopen we een groot risico: dat personeel de zorg gaat verlaten. En juist die vakmensen die met hart en ziel zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in gevaccineerd of niet, hebben wij keihard nodig. Zonder deze mensen is zorg onmogelijk.’ 

Wat OLVG betreft blijft vaccinatie altijd een recht, geen plicht.  We zien grote voordelen van vaccineren maar respecteren de keuze hierin van onze medewerkers en onze patiënten. Wij zullen als ziekenhuis altijd zorg verlenen aan iedereen. Gevaccineerd of niet. 

Maatregelen blijven belangrijk 

Basismaatregelen zoals afstand houden, testen en thuisblijven bij klachten en een mondkapje dragen waar nodig blijven belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
---------------------------------------------------------------------

Bestuur medische staf OLVG
Verpleegkundig stafbestuur OLVG
Raad van bestuur OLVG