home

Nieuwe hartkatheterisatiekamer op locatie Oost

Patiënten bij wie een onderzoek of behandeling aan het hart nodig is, kunnen vanaf nu terecht in een splinternieuwe hartkatheterisatiekamer (HCK) op locatie Oost. In deze high tech kamer wordt gebruikgemaakt van de nieuwste beeldvormende technieken voor nog betere diagnostiek en interventie bij hartproblemen.

Dinsdag 13 april vond de officiële opening plaats van de nieuwe hartkatheterisatiekamer, onderdeel van het OLVG Hartcentrum. In de nieuwe HCK gaan vooral dotterbehandelingen en percutane (‘door de huid’) aortaklep-ingrepen plaatsvinden. 

Een grote vooruitgang, vindt interventiecardioloog Maarten Vink: ‘Dankzij de nieuwste apparatuur op het gebied van beeldvorming kunnen we in OLVG voortbouwen op het aanbieden van vooruitstrevende behandelingen en daarnaast bijdragen aan verder wetenschappelijk onderzoek naar het hart.’ Ook wordt bekeken of een nog intensievere samenwerking met de cardiothoracale chirurgie mogelijk is op het gebied van minimaal-invasieve ingrepen, oftewel met zo min mogelijk belasting voor de patiënt.

Upgrade bestaande hartkatheterisatiekamers

Met de komst van de nieuwe katheterisatie kamer is ook ruimte ontstaan om 3 bestaande HCK’s een upgrade te geven. Daarmee komt het totaal aantal vernieuwde HCK’s straks op 5: hetzelfde aantal dat in het nieuwe Hart Vaat Long Centrum – dat binnen enkele jaren zal worden geopend op locatie West – in gebruik zal zijn. Dankzij deze vernieuwingen kunnen we onze hartpatiënten nog beter en sneller helpen. ‘Naast blijvende voortgang in kwaliteit van zorg, is het uiteraard de verwachting dat de uitbreiding van het aantal hartkatheterisatiekamers lange wachtlijsten helpt voorkomen’, aldus Maarten Vink.

OLVG Hartcentrum

Het OLVG Hartcentrum is een multidisciplinaire afdeling voor cardiologie en cardiothoracale chirurgie. Het is een van de grootste dottercentra van Nederland en het grootste hartcentrum van Amsterdam. De artsen onderzoeken en behandelen patiënten met uiteenlopende hart- en vaataandoeningen. Behandelingen gebeuren met zo min mogelijk belasting voor de patiënt, of het nu gaat om behandeling van chronische hartklachten of acute, levensbedreigende hartproblemen. Het Hartcentrum werkt op basis van het principe van ‘value based health care’, dat wil zeggen dat uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn inzichtelijk worden gemaakt.

Betrokken zorgverleners en afdelingen

Foto van M.A. Vink

dr. M.A. Vink

interventiecardioloog

Hartcentrum