home

NFK beloont Borstkankerzorg OLVG met Transparantie Challenge Award

OLVG heeft de Transparantie Challenge Award ontvangen van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voor de borstkankerzorg in het ziekenhuis. De NFK reikt deze award uit om alle Nederlandse ziekenhuizen aan te moedigen patiëntervarings-vragenlijsten te gebruiken en opener te zijn over de resultaten. OLVG ziet deze vragenlijsten als een belangrijk instrument om - samen met de patiënt - de kwaliteit van zorg te verbeteren.

OLVG is er trots op één van de zes ziekenhuizen te zijn die de eerste Transparantie Challenge Award van NFK heeft ontvangen. Verpleegkundig specialist Marieke Arnolds-Bouw van de Mammapoli van OLVG: ‘Vragenlijsten vormen een belangrijke bron van informatie. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze (toekomstige) patiënten. Er zijn vragenlijsten die meten hoe het met patiënten gaat op fysiek, sociaal en mentaal gebied. Deze vragenlijsten zorgen er onder andere voor dat we tijdens consulten gerichter in gesprek gaan over de onderwerpen die voor de patiënt op dat moment van belang zijn. Een ander type vragenlijst meet tevredenheid en geeft inzicht in hoe patiënten onze zorg en dienstverlening ervaren. De uitkomsten houden ons scherp, zetten ons aan het denken en stimuleren ons om onze zorg nog beter te laten aansluiten op de behoeften van patiënten. Voor patiënten zijn de uitkomsten een nuttig hulpmiddel bij het kiezen van een ziekenhuis dat bij hen past.’

Samenwerking met patiënten 

OLVG is naar aanleiding van uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken in gesprek gegaan met patiëntenorganisatie Borstkankervereniging Nederland (BVN). Marieke Arnolds-Bouw: ‘Dit heeft er onder andere toe geleid dat een ‘patient advocate’ namens de BVN gaat meedenken bij een aantal verbetertrajecten. Zo werken we als OLVG echt samen met patiënten aan verbetering van onze zorg’.

Anneke Mels, projectleider NFK, reikte de award uit aan verpleegkundig specialist Marieke Arnolds-Bouw en operationeel manager oncologisch centrum Hanneke Jenje: ‘We dagen als patientenfederatie ziekenhuizen uit transparant te zijn over de resultaten van vragenlijsten. En we moedigen patiënten aan om de vragenlijsten in te vullen.’ Begin 2019 zal NFK opnieuw de Transparantie Challenge uitroepen met een nieuwe Award.