home

Milieuthermometer Zorg: opnieuw goud voor locaties Oost en West

In ontvangst nemen van Milieukeur certificaat

Opnieuw heeft OLVG voor beide locaties goud behaald op de Milieuthermometer Zorg. Een hele mooie prestatie! Dominique van het Keurmerkinstituut (rechts op de foto) kwam naar OLVG, locatie Oost om het certificaat persoonlijk te overhandigen aan lid raad van bestuur Roxanne Vernimmen en Marleen Kuyt, coördinator duurzaamheid bij OLVG.

Over de Milieuthermometer Zorg

Voor OLVG, locatie Oost hebben we al sinds 2015 niveau goud. Voor OLVG, locatie West is dat sinds 2020 het geval. Ieder jaar komt er auditor langs om te beoordelen of OLVG nog steeds aan de criteria voor niveau goud voldoet. Eens in de drie jaar worden de criteria aangescherpt en krijgen we een uitgebreide herbeoordeling. Voor OLVG heeft de herbeoordeling nu opnieuw goud opgeleverd.

Wat doet OLVG dan zo goed op het gebied van duurzaamheid?

Dit jaar hebben we voor het eerst een online Duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Naast wat we bij OLVG al doen of hebben gedaan, lees je in het Duurzaamheidsverslag ook wat we nog meer van plan zijn. Binnenkort wordt dit verslag aangevuld met meer kwantitatieve gegevens over 2022.

Duurzaamheidsbeleid 2023-2025

Sinds dit jaar is duurzaamheid een van de pijlers binnen de strategie van OLVG. Met ons nieuwe Duurzaamheidsbeleid 2023-2025 geven we hier invulling aan. Naast belangrijke thema’s als circulariteit en gezondheid focussen we ons in het Duurzaamheidsbeleid 2023-2025 ook op het inbedden van duurzaamheid in de organisatie. Denk aan een bredere belegging van verantwoordelijkheden, meer bewustwording en bijvoorbeeld het motiveren en faciliteren van Green Teams binnen ons ziekenhuis.

Meer lezen? Bekijk het Duurzaamheidsbeleid 2023-2025, dat OLVG afgelopen februari lanceerde.