home

Maurice van den Bosch herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur

De raad van toezicht heeft Maurice van den Bosch herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur van OLVG. Zowel de ondernemingsraad, het bestuur medische staf als de patiëntenraad hebben positief geoordeeld over zijn herbenoeming, die ingaat op 1 april 2021. OLVG is er trots op Maurice van den Bosch nog vier jaar aan zich te kunnen binden.

Rutger Schimmelpenninck, voorzitter van de raad van toezicht: 'De huidige bestuurders vormen een hecht team met oog voor alle facetten en ontwikkelingen binnen het ziekenhuis: patiënten, medewerkers, financiën, innovatie, organisatie, kwaliteit van patiëntenzorg, opleiden etc. Dit is wat het ziekenhuis nodig heeft gedurende onverwachte ontwikkelingen.

Daarbij denken we aan onder andere het in 2018 opvangen van patiëntenzorg en medewerkers na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de Covid-19 crisis die sinds maart 2020 het hoofd wordt geboden. Ondertussen wordt de reguliere zorg zo goed mogelijk verleend en is draagvlak ontstaan voor de verdere strategie van het ziekenhuis.  Met de herbenoeming van Maurice zien wij de toekomst van OLVG met vertrouwen tegemoet.'