Kwaliteit zorg OLVG beloond met verlenging accreditatie NIAZ Qmentum

OLVG heeft het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen ontvangen: het internationaal erkend NIAZ Qmentum-accreditatiebewijs. Dit betekent dat OLVG voldoet aan de steeds strenger wordende normen voor kwaliteit en veiligheid van het Nederlands Instituut voor Accreditering in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ auditteam was onder de indruk van de ‘Amsterdamse verbeterspirit’ binnen OLVG.

Niaz

Beide hoofdlocaties van OLVG waren al NIAZ-geaccrediteerd. Deze Qmentum-accreditering gaat een stap verder. Het is bovendien de eerste gezamenlijke accreditering van beide locaties van OLVG sinds de fusie van juni 2015. 
Françoise Dings, raad van bestuur OLVG: ‘NIAZ Qmentum sluit heel goed aan op de kwaliteitsvisie van OLVG: samen continu onderzoeken hoe het nog beter kan, elkaar aanspreken en open staan voor vernieuwing. Met de verlenging van deze ziekenhuisbrede accreditatie tonen we aan te voldoen aan het huidige kwaliteitskader en hebben we een stevig kwaliteitsfundament gelegd waarop we de komende jaren kunnen doorbouwen.’

Goede samenwerking en veel enthousiasme

Het auditteam gaf complimenten voor een groot aantal ‘parels’, waarbij zorgverleners door inspanning, samenwerking en heel veel enthousiasme de zorg verbeteren. Onder andere het interne toetsingssysteem, de opvang van patiënt en familie na een calamiteit, het duurzaamheidsbeleid en het verpleegkundig leiderschap. Voor een aantal richtlijnen geldt dat OLVG nog verder kan verbeteren, Hierbij gaat het onder andere om valpreventie, overdracht en de rol van de patiënt en familie in het bevorderen van veiligheid. De verbeteringen op deze normen zijn al in volle gang. 

Amsterdamse verbeterspirit

De audit vond plaats in de derde week van juni. Een week lang spraken tien auditoren - allen artsen en verpleegkundigen uit Nederlandse en Belgische ziekenhuizen – met honderden medewerkers en patiënten op de drie locaties van OLVG. Aan het eind van de audit complimenteerde de voorzitter van het auditteam de organisatie: ‘We hebben genoten van hoe jullie vol vuur je werk doen. Binnen het auditteam noemden we dit de Amsterdamse verbeterspirit.’