home

Koningin Máxima bezoekt OLVG in het kader van digitalisering ziekenhuiszorg

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 26 mei een werkbezoek gebracht aan OLVG. Het bezoek stond in het teken van de digitale transformatie die de ziekenhuiszorg ondergaat in tijden van corona.

Door de uitbraak van het coronavirus heeft OLVG ingezet op verdere digitalisering van de zorg om patiënten en hun naasten zo goed mogelijk op afstand te kunnen ondersteunen.

De Corona Check

Een van de initiatieven van OLVG is De Corona Check app die samen met Luscii is ontwikkeld. Met deze app is het mogelijk dagelijks gezondheidsgegevens door te geven via een smartphone of tablet. De app vraagt naar symptomen en biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze klachten worden door een medisch team vanuit het regiecentrum beoordeeld. Als het nodig is, neemt een zorgverlener uit dit team binnen 24 uur telefonisch contact op. Inmiddels is De Corona Check samen met partnerziekenhuizen en regionale huisartsen landelijk uitgerold. Meer dan 160.000 mensen maken gebruik van deze digitale ondersteuning.

Afbeelding Maxima

Koningin Máxima sprak met medewerkers van het medische team. Artsen en verpleegkundigen uit dit team gaven uitleg over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Ook mensen die gebruik hebben gemaakt van de app waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Medische en technische experts uit het projectteam gingen in op hoe de dienst in een korte tijd samen met partnerziekenhuizen en huisartsen landelijk is georganiseerd. Ook werd toegelicht welke plannen er zijn om de app verder uit te breiden, ook voor  reguliere, niet-coronagerelateerde zorg.

DigiPoli


Koningin Máxima kreeg tenslotte een demonstratie van de ‘DigiPoli’ cardiologie. Patiënten kunnen via de Luscii DigiPoli app zelf hartklachten bijhouden en vragen stellen. Wanneer nodig, is er via de app direct contact met het medisch team in OLVG en kan een afspraak worden gemaakt voor vervolgonderzoek op de poli. Hiermee worden artsen, verpleegkundigen en patiënten van het OLVG Hartcentrum digitaal ondersteund bij de opstart van de reguliere zorg. 

OLVG wil met deze, en andere DigiPoli’s die in ontwikkeling zijn, patiënten en hun naasten zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast wordt onnodig ziekenhuisbezoek in de 1,5meter-maatschappij op deze manier zoveel mogelijk beperkt. Net als met De Corona Check worden digitale mogelijkheden en ontwikkelingen met de partnerziekenhuizen gedeeld.

OLVG zet verder in op digitale mogelijkheden

Naast deze voorbeelden zet OLVG verder in op digitalisering van zorg. Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur van OLVG: ‘Wij zijn vereerd door het bezoek van Koningin Máxima en haar interesse in ons “digitale” ziekenhuis. Nu de reguliere zorg weer moet worden opgestart, wachtlijsten landelijk oplopen en de fysieke ruimte in het ziekenhuis letterlijk schaarser wordt, zijn slimme digitale oplossingen noodzakelijk om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Met zorg en hart voor onze patiënten.’

Steun en waardering van het koninklijk paar

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.