home

Jaarverslag 2021: als één team voor onze patiënten

2021 was een jaar waarin het coronavirus opnieuw een grote druk legde op de zorg en onze medewerkers. De verschillende varianten en piekmomenten vroegen om een lange adem, flexibiliteit en kracht. Toch was er ook ruimte voor ontwikkeling: ondanks én dankzij de pandemie kwamen digitale innovaties in een grote versnelling.

Onze helden

‘We zijn er als één team in geslaagd om in een turbulente tijd de zorg voor de Amsterdammers zo optimaal mogelijk te blijven leveren. Dit is een prestatie van 7.000 medewerkers, onze helden, op wie ik ongelofelijk trots ben’, aldus voorzitter raad van bestuur Maurice van den Bosch.
Via deze digitale jaarimpressie delen we graag onze resultaten van het jaar 2021.

Inzet op innovatie en digitalisering

We kijken terug op een jaar waarin we binnen OLVG hard werkten aan vernieuwingen en verbetering van zorgverlening. Dit is noodzakelijk om de zorg nu, maar ook in de toekomst toegankelijk te houden voor onze patiënten. 
We hebben volop ingezet op innovatie, digitalisering en ‘zorg op de juiste plek’. Steeds meer mensen kregen zorg vanuit huis via thuismeetapparatuur, apps en videoconsulten. Hierdoor hoefden zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook het aantal chemobehandelingen aan huis is in 2021 verdubbeld. En dankzij het project VirtualWard worden patiënten met een chronische aandoening begeleid door een digitaal netwerk van zorginstellingen. 
Ook bouwden we volop door aan de verschillende locaties van ons ziekenhuis. We openden de vernieuwde entree op locatie West en bouwden aan 2 nieuwe hybride OK’s op locatie Oost.

Positief resultaat

We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van €12,2 miljoen (2020: €4,9 miljoen). In dit resultaat is de coronabijdrage van de zorgverzekeraars meegenomen. Deze bijdrage is ter compensatie van extra kosten en het afschalen van de reguliere zorg tijdens de pandemie. 
Dit positieve resultaat is nodig om de komende jaren goed in te kunnen spelen op de veranderingen die de zorg momenteel ondergaat.