home

Jaaroverzicht calamiteiten in de patiëntenzorg Santeon en OLVG

OLVG is onderdeel van Santeon, de ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open met elkaar samenwerken aan betere zorg in Nederland. Dat doen we door van elkaar te leren, continu te vernieuwen en te verbeteren. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met onze aanpak kunnen we beter en sneller verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Jaarlijks worden in de Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Er werken 33.800 medewerkers. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade voor de patiënt of zelfs overlijden. Als dit gebeurt, dan heeft dat een grote impact op zowel patiënt en naasten als op de betrokken zorgprofessionals.

We willen hier graag van leren om herhaling te voorkomen. Daarom onderzoeken we als er iets mis gaat altijd wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en het belangrijkste: hoe we kunnen verbeteren. Dat doen we zorgvuldig.

Transparantie

In de Santeon jaarpublicatie Calamiteitenonderzoek geven we openheid over hoe we samenwerken op dit onderwerp in de zeven  ziekenhuizen. Transparantie over behaalde resultaten is essentieel, evenals openheid hierover naar de patiënt. We geven niet alleen in woord maar ook in getal inzicht in de calamiteitenonderzoeken. Zo ontstaat een goed beeld van wat er in het bijzondere coronajaar 2020 is onderzocht. Binnen Santeon vinden wij het belangrijk om te laten zien hoe we samenwerken, leren en verbeteren, wat er met de resultaten van het calamiteitenonderzoek gebeurt. Daarin proberen we u zo veel mogelijk mee te nemen.

Jaarpublicatie Calamiteitenonderzoek 

Lees onderstaand de jaarpublicatie Calamiteitenonderzoek. In 2020 waren er minder calamiteitenmeldingen in OLVG, ondanks de pandemie werd er laagdrempelig gemeld. Lees ook het Addendum Jaarverslag Calamiteiten in de patiëntenzorg OLVG, waarin informatie gegeven wordt over het calamiteitenonderzoek binnen OLVG

Santeon Jaarpublicatie Calamiteitenonderzoek 2022
addendum_jaarverslag_calamiteiten_olvg_2022.pdf