In het nieuws: pijnbestrijding tijdens bevallingen

Een bevalling is een levensgebeurtenis om nooit te vergeten. Ons team van specialisten staat iedere dag met veel toewijding klaar om de best mogelijke bevalzorg te leveren aan al die (nieuwe) aanstaande ouders en baby’s. Als een bevalling niet verloopt zoals gewenst, dan nemen wij dit uiterst serieus. We leren hiervan, zodat we onze bevalzorg waar nodig verder kunnen verbeteren.

In OLVG bieden we 24/7 pijnbestrijding bij bevallingen, dus ook in de nacht. Wanneer een vrouw aangeeft de wens te hebben voor pijnbestrijding, kijken we hoe we hier zo goed mogelijk aan kunnen voldoen. 

Verbetering 

Uit berichten in de media en reacties van vrouwen blijkt dat dit niet altijd goed gaat en daar zijn we van geschrokken. Deze ervaringen laten zien dat er verbetering nodig is. Dat heeft in OLVG tot concrete acties geleid. Zo hebben we onder andere de protocollen aangescherpt en voeren we gesprekken met medewerkers en patiënten over hoe de communicatie rond pijnbestrijding beter kan.

Wens voor een ruggenprik, hoe werkt dat?

Een ruggenprik wordt altijd geplaatst door een anesthesioloog. In ziekenhuizen waar een ruggenprik wordt aangeboden is altijd 1 anesthesioloog 24/7 aanwezig. In OLVG betekent dit één anesthesioloog op onze locatie in Oost en één in West. Soms moet een vrouw langer wachten op een ruggenprik, omdat de anesthesioloog niet direct beschikbaar is vanwege bijvoorbeeld een spoedoperatie op een andere afdeling.  Om de tijd te overbruggen, bieden we andere pijnbestrijding, zoals remifentanil. Soms is een bevalling te ver gevorderd voor een ruggenprik. Ook dan wordt gekeken naar alternatieve pijnbestrijding. 

Betrokken afdelingen

Verloskunde