home

Doorstroom van kwetsbare patiënten flink verbeterd door afdeling Cordaan in OLVG

Foto van de bestuurders van Cordaan en OLVG

De geriatrische afdeling van Cordaan in OLVG zorgt ervoor dat de doorstroom van kwetsbare oudere patiënten een stuk sneller en soepeler verloopt. De bestuurders van Cordaan en OLVG ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking te bekrachtigen.

Veel kwetsbare ouderen in Amsterdam

Het aantal kwetsbare ouderen in Amsterdam stijgt snel. Steeds vaker worden kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Om te voorkomen dat deze ouderen onnodig lang in het ziekenhuis verblijven, is de samenwerking tussen Cordaan en OLVG geïntensiveerd.  Met een eigen afdeling in het ziekenhuis zijn de lijntjes kort en krijgen patiënten de juiste passende zorg. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat patiënten ook sneller kunnen worden doorgeleid naar geriatrische revalidatie en kortdurend verblijf op andere Cordaan locaties of de WijkKliniek.

‘Samenwerking met hart en ziel’

Ronald Schmidt, bestuurder bij Cordaan: 'Het is mooi dat we met deze samenwerking het aanbod voor kwetsbare ouderen om snel te herstellen, zo veel mogelijk thuis en zo kort mogelijk in het ziekenhuis, weer groter is geworden. En dat dankzij de professionals die met hart en ziel en veel creativiteit aan de slag zijn gegaan.'

Pien Beltman, lid raad van bestuur OLVG: 'We zijn heel blij met de eerste resultaten van deze unieke samenwerking. Het laat zien hoe je met intensieve samenwerking daadwerkelijk verbetering kunt realiseren in de doorstroming van patiënten naar een juiste plek voor verdere zorg.'

Afdeling in OLVG

Vanaf eind oktober 2023 huurt Cordaan een ruimte in OLVG, locatie West met een capaciteit van 20 bedden. De afdeling richt zich op kortdurende revalidatietrajecten.  Ook in andere zorgtrajecten zijn met Cordaan afspraken gemaakt voor betere doorstroom elders bij hun locaties.

Op de foto bestuurders Godfried Barnasconi en Ronald Schmidt van de raad van bestuur Cordaan en Pien Beltman en Cees Buren van de raad van bestuur van OLVG.