home

De Onco Monitor: digitale zorg thuis tijdens chemo- of immunotherapie

Als patiënt wil je bij twijfel over je gezondheid het liefst direct weten of je zorg nodig hebt, en niet wachten op een afspraak. Onnodig naar het ziekenhuis gaan wil je natuurlijk ook voorkomen. Voor oncologiepatiënten die chemo- of immunotherapie krijgen, heeft OLVG nu een oplossing: De Onco Monitor. Hiermee krijgen patiënten met chemo- of immunotherapie de mogelijkheid om tijdens de kuurperiode laagdrempelig online contact op te nemen met zorgverleners.

Direct het meest passende advies

'Patiënten die bijvoorbeeld last van bijwerkingen hebben van hun behandeling, kunnen via een speciaal ontwikkeld menu in het patiëntenportaal MijnOLVG, 24 uur per dag controleren of ze zorg nodig hebben’, vertelt hematoloog Wim Terpstra. ‘Afhankelijk van de antwoorden op de vervolgvragen krijgt de patiënt direct een passend advies van MijnOLVG, neemt een oncologieverpleegkundige telefonisch contact op of wordt een (extra) afspraak gemaakt in het ziekenhuis.’
Bijzonder is ook dat De Onco Monitor is geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier. De behandelend arts of verpleegkundig specialist heeft dus altijd een compleet beeld en kan zien welke vragen of klachten de patiënt heeft. 

Minder ziekenhuisbezoeken

Uit gesprekken met patiënten blijkt dat de periode van chemo- en immunotherapie als zeer intensief wordt ervaren. De vele ziekenhuisbezoeken in deze fase kunnen belastend zijn. Door de nieuwe online dienstverlening hoeven de meeste oncologiepatiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Verpleegkundig specialist Lotte Meulenbeek (op foto): ‘Door nu een deel van de monitoring online en telefonisch te doen, komen we tegemoet aan de behoefte van onze patiënten. Helemaal in deze coronatijd is het prettig voor patiënten dat ze thuis kunnen blijven als dat kan, en alleen hoeven te komen als dat écht nodig is.’

Keuze voor controleafspraak in ziekenhuis óf thuis

Nieuw is ook dat patiënten zich nu met een digitale vragenlijst beter kunnen voorbereiden op de controleafspraken voorafgaand aan de nieuwe chemokuur. Patiënten kunnen hierin aangeven hoe het met ze gaat en wat zij willen bespreken tijdens de afspraak. Op basis van de antwoorden wordt de agenda van het consult bepaald en de keuze gemaakt voor een telefonische afspraak of een afspraak in het ziekenhuis. Ook dit is een manier om het aantal bezoeken aan het ziekenhuis te beperken in de intensieve periode van chemokuren.

OLVG Digitaal en Dichtbij

De Onco Monitor is versneld tot stand gekomen dankzij het programma OLVG Digitaal en dichtbij. ‘De coronacrisis heeft laten zien dat de zorg meer op afstand gedaan moet worden,’ aldus Meulenbeek. ‘Daarom zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze patiënten thuis beter te ondersteunen.’
Met Digitaal en Dichtbij werkt OLVG aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg in deze coronaperiode. Het versneld ontwikkelen van digitale zorg thuis is hier onderdeel van.

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum