home

Cees Buren versterkt raad van bestuur OLVG

Per 1 april 2020 treedt Cees Buren toe tot de raad van bestuur van OLVG. Buren is een ervaren zorgbestuurder. Momenteel is hij lid van de raad van bestuur en Chief Financial Officer (CFO) van Radboudumc in Nijmegen. Buren volgt Jeroen van Roon op en wordt onder andere verantwoordelijk voor de financiën van het ziekenhuis.

Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur, is verheugd met zijn komst: ‘Cees Buren is een zeer ervaren bestuurder. Zijn financieel bestuurlijke inzicht zal OLVG helpen om de komende jaren te bewegen binnen de krappe kaders van het hoofdlijnenakkoord’, aldus Van den Bosch.

Cees Buren: ‘Ik beschouw het als een eer dat de raad van toezicht mij het vertrouwen geeft om deze uitdagende rol binnen OLVG te mogen vervullen. Ik kijk ernaar uit om met alle collega’s verder te bouwen aan de ambities van dit krachtige stadziekenhuis en samen vorm te geven aan de maatschappelijke rol, passend binnen de financiële mogelijkheden. Deze benoeming stelt mij daarnaast in staat om ook professioneel terug te keren naar Amsterdam.'

Afbeelding Cees Buren

Loopbaan Cees Buren

Buren is sinds 2011 CFO van het Radboudumc in Nijmegen. Hij is hier verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering, waarbij zijn focus ligt op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve, duurzame en betaalbare zorg. Eerder was hij werkzaam als directeur Financiën bij het voormalig VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.   

Afscheid Jeroen van Roon

Van Roon heeft afgelopen zomer aangegeven na het voltooien van zijn termijn zich te willen oriënteren op zijn volgende stap. Van den Bosch is hem namens OLVG zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen. Met een symposium op 13 februari neemt Van Roon officieel afscheid van OLVG.