home

Apotheek OLVG en Cordaan zetten digitaal samenwerkingsplatform in voor beter medicijngebruik na ontslag

Patiënten met hartproblemen hebben na ontslag uit het ziekenhuis vaak moeite om hun medicijngebruik in te bedden in het dagelijks leven. Omdat het voor de apotheek van het ziekenhuis lastig is ‘achter de voordeur’ van deze patiënten te kijken, is in 2017 gestart met een nauwe samenwerking tussen OLVG-apothekers en gespecialiseerde verpleegkundigen van Cordaan. Vanaf vandaag gaan deze zorgverleners informatie uitwisselen via het digitale samenwerkingsplatform cBoards, om zo het medicijngebruik na ontslag te verbeteren.

Steeds meer 65-plussers belanden jaarlijks in het ziekenhuis als gevolg van medicatieproblemen. Het gaat om zo’n 23.000 ‘mogelijk vermijdbare’ ziekenhuisopnames per jaar. Om deze incidenten te voorkomen, is ziekenhuisapotheker in OLVG Fatma Karapinar in 2017 samen met lector en hoogleraar Bianca Buurman van de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Wilma Scholte op Reimer (Amsterdam UMC Cardiologie) een onderzoek binnen de zogeheten ‘cardiologische zorgbrug’ gestart. Hierin werd bekeken hoe apothekers en gespecialiseerd verpleegkundigen kunnen samenwerken om de zorg voor oudere hartpatiënten te verbeteren.

Gewijzigde medicijnen

‘In het ziekenhuis worden geneesmiddelen vaak gewijzigd’, legt Karapinar uit. ‘Dat kan eenmaal thuis leiden tot bijwerkingen. Of vragen die in het ziekenhuis nog niet speelden komen thuis op, bijvoorbeeld of een geneesmiddel gemalen mag worden.’ Meer dan de helft van de patiënten (58%) kan thuis niet meer noemen welke medicatie tijdens opname in het ziekenhuis is gewijzigd, blijkt uit onderzoek van Karapinar. Dit kan leiden tot een ongeplande heropname binnen 30 dagen na ontslag, laat recent promotieonderzoek van OLVG-ziekenhuisapotheker Elien Uitvlugt zien.

Duizeligheid of droge mond

In eerder onderzoek binnen de cardiologische zorgbrug-studie liet promovenda Sara Daliri zien dat ruim 40% van de patiënten na ontslag klachten hadden zoals duizeligheid of een droge mond. Ook bleek ruim 40% de medicatie thuis anders te gebruiken dan in het ziekenhuis bekend was. Bijvoorbeeld omdat het niet duidelijk was welke medicijnen precies gewijzigd waren. Of omdat de patiënt thuis geneesmiddelen bleek te hebben die in het ziekenhuis niet bekend waren, zoals pijnstillers die niet goed samengaan met geneesmiddelen bij hartfalen.

De gespecialiseerd verpleegkundige en apotheker zoeken samen naar oplossingen en stemmen waar nodig af met de specialist, hartfalenverpleegkundige, huisarts of de stadapotheker. ‘Bij een droge mond of duizeligheid kan de dosis van de medicijnen tegen een hoge bloeddruk verlaagd worden of kunnen alternatieven worden voorgesteld die deze bijwerking minder hebben’, aldus Karapinar.

Foto: Daniëlle Olivier, gespecialiseerd verpleegkundige Cordaan (l.) 
en OLVG-ziekenhuisapotheker Elien Uitvlugt.

CBoards

Om de samenwerking tussen de OLVG-apothekers en de gespecialiseerd verpleegkundigen nog soepeler te laten verlopen, is nu gestart met cBoards. Dit digitale platform werd al gebruikt in het kader van de Virtual Ward van de afdeling Cardiologie voor patiënten met hartfalen. Voor het eerst gaan nu ook de apothekers hiermee werken.

Daniëlle Olivier, gespecialiseerd verpleegkundige bij Cordaan, is tevreden over de samenwerking met de apothekers. ‘Onze lijnen zijn kort en cBoards maakt het mogelijk elkaar eenvoudig te bereiken. Dit alles bevordert de medicatieveiligheid van de patiënt die net uit OLVG is ontslagen.’

Karapinar: ‘Het grote voordeel van het werken met cBoards is dat knelpunten rondom geneesmiddelen vlak na ontslag snel kunnen worden gesignaleerd en gedeeld. En dat betrokken zorgverleners via een gezamenlijk platform informatie kunnen delen. Andere zorgverleners zoals de huisarts lezen namelijk ook mee in cBoards. Met het in goede banen leiden van het medicijngebruik na ontslag hopen we het aantal incidenten als gevolg van medicijngebruik tot een minimum te beperken.’