Aandoeningen & behandelingen

Niertransplantatieu kunt hiervoor terecht bij Nierziekten

Niertransplantatie is het implanteren van een gezonde nier van iemand anders in een patiënt met zeer slecht werkende nieren (terminale nierinsufficiëntie). In principe kan iedere patiënt die nierfunctievervangende behandeling nodig heeft in aanmerking komen voor niertransplantatie.

Verloop

Voorbereiding

Of een patiënt geschikt is voor een niertransplantatie is afhankelijk van een aantal medische voorwaarden. Voordat een transplantatie gedaan kan worden, is een strenge medische keuring noodzakelijk. Hierbij is er extra aandacht voor hart en bloedvaten. Daarnaast moet zeker zijn dat de donor en de ontvanger bij elkaar passen (matchen). Leeftijd is dan ook zelden de enige reden om af te zien van transplantatie. De nieuwe nier wordt laag in de buik geplaatst, terwijl de zieke nieren meestal niet verwijderd worden.

Donornier

Een donornier kan van een overleden donor of een levende donor afkomstig zijn.

  • Voor een donornier van een overleden persoon is er het wachtlijstsysteem van Eurotransplant. Via dit systeem komen mensen die al dialyseren (kunstnierbehandeling of buikspoeling) in aanmerking voor een nier van een overleden donor. De wachttijd is meerdere jaren.
  • Een donornier van een levende donor is vaak van iemand uit de familie of kennissenkring. Als u in aanmerking wilt komen voor transplantatie en er is een mogelijke donor, dan doen we poliklinisch zowel bij u als bij de mogelijke donor een aantal voorbereidende onderzoeken. Voorbeelden zijn onderzoek naar afweerstoffen in het bloed, weefseltypering, bloedgroep. Deze voorbereiding duurt ongeveer 6 maanden. Daarna heeft u een keuringsafspraak bij een nefroloog van de afdeling niertransplantatie in het AMC.

 

    Vragen & contact

    Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Nierziekten.

    De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Nierziekten van OLVG. Laatst gewijzigd: 04 september 2018