Neurologie

dhr. M.A.A. Moonen

verpleegkundig specialist

Afdeling: Neurologie

Aandachtsgebieden

Nazorg poli, begeleiding leefstijlverandering na het doormaken van een TIA, herseninfarct of hersenbloeding

Na het stellen van de diagnose TIA of herseninfarct is het voor veel patiënten en hun mantelzorger niet altijd makkelijk om de draad van het leven weer op te pakken. In de nazorg wil ik de patiënt en de partner ondersteunen om inzicht te krijgen wat een TIA of herseninfarct is en wat je kunt doen om een nieuwe doorbloedingsstoornis in de hersenen zoveel mogelijk te voorkomen.
Naast de nazorg voor patiënten zet ik mij als ketencoördinator in om in de keten van zorg goede afspraken te maken tussen de verschillende zorgaanbieders zoals het revalidatiecentrum, verpleeghuizen en huisartsen.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2011

Bij OLVG sinds

1991

Opleiding

Master of Advanced Nurse Practice (MANP) Hogeschool InHollland Amsterdam

Werkervaring

OLVG

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenfuncties

  • Ketencoördinator Stroke service Amsterdam Oost West “thuis best”
  • Lid werkgroep zorg in de chronische fase Kennisnetwerk CVA NL