home

MRI vragenformulier

Nederlands

Wij verzoeken u onderstaande vragen in te vullen, het formulier te ondertekenen en dit formulier af te geven aan de MRI laborant op de dag van het MRI onderzoek.

English

Please answer the questions below, sign the form and give the form to the MRI
technician on the day of the MRI examination.