home

Ziekte van Parkinson en psychische klachten : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte die vaak samengaat met neuropsychiatrische klachten, zoals geheugenproblemen, depressie- en angstsymptomen en impulscontroleproblemen.

Behandeling

De afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie werkt samen met de neuroloog, huisarts, verpleegkundige en eventuele andere om deze klachten zo goed mogelijk te behandelen. De behandeling kan bestaan uit medicatie of aanpassen van medicatie, psychotherapie en leefstijladviezen. Behandeling kan zowel poliklinisch als klinisch zijn, afhankelijk van de ernst van de symptomen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van OLVG. Laatst gewijzigd: