home

Zelf uw bloeddruk meten : zo gebruikt u de bloeddrukmeter

Om te weten wat uw bloeddruk is, kan uw arts u vragen thuis uw bloeddruk te meten. Dit doet u een week lang 2 keer per dag met een bloeddrukmeter. U kunt een bloeddrukmeter gebruiken van OLVG. U kunt ook uw eigen bloeddrukmeter gebruiken.

Wat is bloeddruk?

De bloeddruk is de druk in uw bloedvaten.
Als het hart samentrekt wordt de druk op de vaatwanden hoger. Dit heet bovendruk.
Tussen twee hartslagen ontspant de spier van het hart. De druk neemt dan weer af. Dit heet onderdruk.
Een bloeddrukmeter meet de bovendruk en onderdruk.

Hoe hoog mag mijn bloeddruk zijn?

In de ochtend en avond is de bloeddruk vaak lager dan in de middag.
Als u sport, beweegt, praat of heftige emoties ervaart, kan de bloeddruk tijdelijk stijgen.
De bloeddruk is voor de meeste mensen goed als de bovendruk lager is dan 135. De onderdruk moet lager dan 85 zijn.
De bloeddruk kan elke dag anders zijn. Dit is normaal. Het is niet erg als uw bloeddruk een keer verhoogd is. Neem contact op met uw arts als uw bloeddruk meerdere keren boven de 145/90 komt. De bovendruk is dan hoger dan 145. De onderdruk hoger dan 90.

Thuis meten van de bloeddruk

U gaat uw bloeddruk thuis een week lang 2 keer per dag zelf meten: in de ochtend en in de avond. Welke bloeddrukmeter kunt u hiervoor gebruiken?

 • U gebruikt een bloeddrukmeter van OLVG: u kunt deze eerst een week lenen. Daarna kunt u hem eventueel kopen.
 • U gebruikt uw eigen bloeddrukmeter. Niet alle bloeddrukmeters zijn even goed. Bloeddrukmeters die u om uw pols doet, meten minder goed. Uw arts of verpleegkundige bespreekt dit met u.

Belangrijk bij het meten van uw bloeddruk

 • Vanaf 30 minuten voor de meting doet u rustig aan: niet sporten, hard werken of koud douchen.
 • Vanaf 30 minuten voor de meting rookt u niet en drinkt u geen koffie.
 • Meet elke dag op dezelfde tijd en gebruik dezelfde arm.
 • Voorkom afleiding. Praat niet.

Meten met de bloeddrukmeter van OLVG

U meet 2 keer per dag. U meet steeds kort na elkaar 2 keer uw bloeddruk.
In de ochtend meet u tussen 06.00 en 09.00 uur.
In de avond meet u tussen 18.00 en 21.00 uur.
Dit staat zo ingesteld op het apparaat. Buiten deze tijden kunt u niet meten.

Als de batterij leeg is

Bij de bloeddrukmeter van OLVG laat de batterij-indicator altijd maar 1 blokje zien, ook bij een volle batterij. Normaal ziet u de indicator alleen als u het scherm uitzet. Blijft de indicator toch zichtbaar? Dan is de batterij leeg. Plaats dan de 4 meegeleverde reservebatterijen. Uw eerdere metingen blijven bewaard in het geheugen.

Foto van iemand die thuis haar bloeddruk meet.

Stappen bij het meten van de bloeddruk

 • Ga rustig zitten op een hoge stoel, rechtop en met uw benen naast elkaar.
 • Blijf minstens 5 minuten zitten, zonder te praten.
 • Doe daarna de bloeddrukband om uw blote bovenarm. U doet de meting altijd aan de arm waar bij u de hoogste bloeddruk wordt gemeten. Uw arts vertelt u welke arm dit bij u is. Het klittenband moet aan de buitenkant zitten. De slang moet richting uw hand lopen.
  Zorg dat de bloeddrukband op de hoogte van uw hart zit. Zet uw benen naast elkaar op de grond.
 • Controleer op het scherm van de meter of het apparaat goed is ingesteld: u ziet op het scherm ‘DIAG’ staan en 2 poppetjes.
 • Start de meting: druk 1 keer op de startknop rechtsonder op het apparaat. Hierna meet het apparaat automatisch 2 keer. Tussen de metingen zit een pauze van ongeveer 15 seconden.
 • De meting is klaar als u een lange piep hoort en er 3 waarden onder elkaar in beeld verschijnen: de bovenste waarde is de bovendruk, de middelste de onderdruk en de onderste is de hartslag.
 • U hoeft de metingen niet op te schrijven. Het apparaat slaat de metingen op in het geheugen. Schrijf bijzonderheden wel op, zoals hartkloppingen of veel zweten. Schrijf ook op wanneer u medicijnen neemt met datum en tijd.
 • De bloeddrukband loopt vanzelf leeg. U kunt de band weer af doen.
 • Soms vraagt uw arts of u ook uw bloeddruk wilt meten buiten de vaste tijden. Zet dan de meter tijdelijk op ‘usual mode’ (U) met het schuifje rechts aan de bloeddrukmeter. Zet na de meting het schuifje weer op ‘diagnostic mode’ (D).

Hoe krijg ik de uitslagen?

Als u de meter terugbrengt naar OLVG, haalt de polikliniekassistent de uitslagen uit het apparaat. Uw arts of verpleegkundige bespreekt de uitslagen met u bij uw volgende afspraak op de polikliniek.

Meten met een eigen bloeddrukmeter

Hoe vaak moet ik meten?

U meet 2 keer per dag: in de ochtend en in de avond. Op deze momenten meet u kort na elkaar 2 keer uw bloeddruk.

Uw eigen bloeddrukmeter kan de metingen niet altijd in het geheugen opslaan. U moet de metingen dan zelf opschrijven. We geven u enkele tips:

 • Schrijf in een schriftje of in uw mobiele telefoon alle bloeddrukwaarden die u meet.
 • Schrijf de bloeddrukwaarden op met datum en tijd. Schrijf ook bijzonderheden op, zoals hartkloppingen of veel zweten.
 • Schrijf ook op wanneer u medicijnen neemt met datum en tijd.

Stappen bij het meten van de bloeddruk

 • Ga rustig zitten op een hoge stoel, rechtop en met uw benen naast elkaar.
 • Blijf minstens 5 minuten zitten, zonder te praten.
 • Doe daarna de bloeddrukband om uw blote bovenarm. U doet de meting altijd aan de arm waar bij u de hoogste bloeddruk wordt gemeten. Uw arts vertelt u welke arm dit bij u is. Het klittenband moet aan de buitenkant zitten. De slang moet richting uw hand lopen.
  Zorg dat de bloeddrukband op de hoogte van uw hart zit. Zet uw benen naast elkaar op de grond.
 • In de ochtend meet u uw bloeddruk. Doe dit nadat u bent opgestaan uit bed. Doe de meting voor u uw bloeddrukverlagende medicijnen neemt. U meet 2 keer de bloeddruk. Noteer de waarden.
 • In de avond meet u vlak voor het slapen gaan: meet 2 keer de bloeddruk. Noteer de waarden.

Uitslagen bespreken?

Neem alles wat u heeft opgeschreven over uw bloeddruk mee naar uw volgende afspraak op de polikliniek. Uw arts of verpleegkundige bespreekt de uitslagen met u.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Vasculaire Geneeskunde, via de polikliniek Interne Geneeskunde, locatie Oost, P2
020 599 30 37 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Vasculaire Geneeskunde, via de polikliniek Interne Geneeskunde, locatie West, route 14
020 510 88 82 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Vasculaire Geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: