home

Voedingsproblemen bij baby's : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Voedingsproblemen bij baby’s komen regelmatig voor. Vaak gaat het om een voorbijgaand probleem, bijvoorbeeld als de baby een infectie heeft. Bij sommige aandoeningen blijven de voedingsproblemen langer bestaan.


Voedingsproblemen kunnen het gehele proces van de voeding betreffen: het aanbieden van de voeding, zuigen of kauwen, slikken, het transport van voeding naar de maag en soms braken of verslikken.

Om de voeding goed te kunnen laten verlopen moet allereerst de juiste voeding op de juiste wijze worden aangeboden, passend bij het ontwikkelingsstadium van het kind. Daarnaast moet een kind in staat zijn om te zuigen of te kauwen en te slikken, en mogen er geen afwijkingen zijn die de passage van voeding belemmeren.

Ziekte in het algemeen leidt vaak tot verminderde eetlust en misselijkheid. Ook daardoor kunnen voedingsproblemen optreden.

Hoe ontstaat het?

Veel voorkomende oorzaken van voedingsproblemen bij baby's zijn:

  • vroeggeboorte (prematuriteit)
  • te laag of te hoog geboortegewicht
  • luchtweginfecties (waarbij de baby niet goed kan ademen tijdens het drinken)
  • infecties (bij jonge baby's kan spugen het enige teken zijn van een urineweginfectie)
  • koemelkeiwitallergie
  • neurologische aandoeningen, ernstige ademhalingsproblemen of aangeboren hartafwijkingen
  • aangeboren afwijkingen, zoals een hazenlip en gespleten gehemelte (schisis)
  • sommige syndromen, zoals het Down syndroom
  • gastro-oesofageale refluxziekte (terugstromen van de voeding vanuit de maag naar de slokdarm)
  • vernauwing van de maaguitgang (pylorushypertrofie)

Onderzoek

Aan de hand van de klachten en het lichamelijk onderzoek wordt de oorzaak van voedingsproblemen bij de meeste baby's duidelijk. Vaak zal de urine onderzocht worden op infecties. Bij een klein aantal kinderen is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld een echo van de buik.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht. Soms is het nodig om de houding van de baby, de keuze van de fles, en/of de voeding aan te passen (verdikken bij reflux of een andere voeding voor te schrijven bij koemelkeiwitallergie).

Bij te vroeg geboren baby's is de coördinatie van zuigen, slikken en ademen nog niet goed ontwikkeld. Bovendien hebben zij vaak ademhalingsproblemen. Zij krijgen tijdelijk sondevoeding tot hun ontwikkeling voldoende is gevorderd om zelf te kunnen drinken. Ook bij andere aandoeningen met langdurig voedingsproblemen kan sondevoeding nodig zijn.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: