home

Voeden van een te vroeg geboren baby - volgend voeden : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Bij een te vroeg geboren baby (prematuur) beginnen we voorzichtig met voeden. Dat heeft te maken met de onrijpheid van de darmen en het verdragen van de voeding. Ook moet de baby leren zuigen en slikken zonder zich te verslikken. Tegelijk zuigen, slikken en ademen lukt meestal pas vanaf de 34e zwangerschapsweek. Vanaf die tijd kan een baby leren om zelf te drinken.

: op deze pagina snel naar

Te vroeg geboren baby’s zijn snel moe en het zelf drinken is vermoeiend. We volgen de signalen die uw baby geeft.
Wij betrekken de ouders zoveel mogelijk bij het voeden.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met afdeling Verloskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: