home

Vleugelvlies op het oog : operatie van pterygium

Bij vleugelvlies op het oog groeit er een vlies op het witte deel van het oog. Vleugelvlies op het oog heet ook wel pterygium. Vleugelvlies op het oog kan verschillende klachten geven. U kunt droge, geïrriteerde ogen krijgen. Vleugelvlies op het oog is te behandelen met oogdruppels of een operatie.
Thuisarts logo Onderstaande informatie is afkomstig van Thuisarts.nl

Wat is een vleugelvlies op het oog?

Een vleugelvlies is een vlies dat op het witte deel van uw oog zit. Meestal begint het aan de kant van de neus.

Het vlies groeit naar het midden, richting uw pupil. Bij de een duurt dat maanden, bij de ander jaren.

De plooi heeft de vorm van een driehoek. Daarom heet het een vleugelvlies.

Een vleugelvlies beschadigt uw oog niet. U kunt wel minder goed gaan zien als het vlies naar het midden van het oog groeit.

Een andere naam is pterygium.

Klachten bij een vleugelvlies op het oog

Een vleugelvlies geeft niet altijd klachten. U kunt last krijgen van:

 • een rood oog
 • veel tranen
 • een branderig gevoel
 • droge ogen

Hoe meer het vleugelvlies groeit, hoe meer last u ervan kunt krijgen.

Als het vlies over uw pupil groeit, gaat u minder goed zien.

Het vlies kan ook de vorm van het hoornvlies veranderen. U krijgt dan een cilinderafwijking (het hoornvlies is dan niet meer rond).

Hoe ontstaat een vleugelvlies op het oog?

Het is niet helemaal duidelijk hoe een vleugelvlies ontstaat.

Wel is bekend dat het vaker voorkomt in warme landen. We denken dat dit komt door:

 • veel zonlicht
 • een stoffige en droge omgeving
 • veel in de buitenlucht werken

We denken dat u ook meer kans heeft op een vleugelvlies als u een ontsteking van het hoornvlies heeft gehad.

Behandeling van een vleugelvlies op het oog

Heeft u rode, geïrriteerde ogen? Dan zal de huisarts of  oogarts oogdruppels voorschrijven die uw oog vochtig houden (kunsttranen). Ook oogdruppels met ontstekingsremmers (corticosteroïden) kunnen helpen.

U kunt ook geopereerd worden. Dit is alleen nodig:

 • als de oogdruppels niet helpen,
 • als het vleugelvlies snel groeit
 • of als u niet goed kunt zien. 

Bij de operatie haalt de oogarts het vleugelvlies weg. Op de plaats waar vleugelvlies zat, ontstaat een gaatje. Daar plaatst de oogarts een stukje slijmvlies uit hetzelfde oog.

Na een operatie kan een vleugelvlies weer terugkomen. De kans daarop is klein.

Meer informatie over een vleugelvlies op het oog

Voor informatie over een vleugelvlies op het oog kunt u de Ooglijn bellen.

De tekst over een vleugelvlies op het oog is gemaakt met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Thuisarts logo Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.

Zo gaat de operatie in OLVG

De operatie van vleugelvlies op het oog gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. In overleg kan de operatie ook onder narcose gedaan worden.

Voor de operatie

De verpleegkundige druppelt uw oog met 2 soorten oogdruppels:

 • oogdruppels om ontstekingen te voorkomen
 • oogdruppels die uw oog verdoven

Heeft u aan de kant waar u geopereerd wordt een gehoorapparaat? Doe het gehoorapparaat voor de operatie uit. De oogarts gebruikt vloeistof om uw oog te spoelen. Als u het gehoorapparaat uitdoet, kan het niet nat worden.

De operatie

 • De operatie duurt ongeveer 30 minuten.
 • Tijdens de operatie ziet u niet wat er precies in uw oog gebeurt. Het oog dat geopereerd wordt, ziet alleen een felle lamp. Het andere oog is afgedekt met een laken.
 • Het is belangrijk dat u stil op uw rug ligt en in de lamp kijkt.
 • U mag tijdens de operatie niet praten en hoesten. Als u moet hoesten, waarschuw dan de oogarts op tijd. De oogarts stopt dan even met de operatie.
 • De arts verwijdert het vleugelvlies op het oog. Er ontstaat dan een kleine beschadiging in het slijmvlies.
 • De arts haalt een stukje slijmvlies weg van een andere plek van het oog. Meestal komt dit stukje slijmvlies van achter uw bovenste ooglid. Met dit stukje repareert de arts het beschadigde slijmvlies aan de voorkant van uw oog.
 • De arts hecht het slijmvlies met oplosbare hechtingen. De arts kan het slijmvlies ook vastzetten met oplosbare lijm.

Na de operatie

 • Na de operatie krijgt u een grote contactlens op het oog. Deze contactlens heet een bandage-lens. Deze bandage-lens blijft 1 week zitten, tot de controle bij de oogarts. U krijgt over de bandage-lens een oogkapje.
 • Als u zich goed voelt, mag u na uw behandeling of onderzoek meteen naar huis. Zelf autorijden of fietsen raden wij af. Reizen met het openbaar vervoer kan wel. Ook kunt u na de operatie gewoon met het vliegtuig reizen.

Opleiden zorgverleners in OLVG

OLVG biedt kansen aan de zorgverleners van de toekomst. Nieuwe zorgverleners zijn hard nodig.
Arts-assistenten, zorgverleners en zorgverleners in opleiding kijken mee en doen zelf onderzoeken en behandelingen.  Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met ervaring.
Zo kan OLVG patiënten ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Adviezen voor thuis

 • U kunt de dagen na de operatie last hebben van uw oog. Het kan voelen alsof er zand in uw oog zit. Hiervoor kan de oogarts u oogdruppels of oogzalf geven.
 • U kunt paracetamol slikken als u pijn heeft. Gebruik niet meer dan 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg.
 • U mag douchen en uw haren wassen vanaf de eerste dag na de operatie. Doe dit wel met gesloten ogen.
 • U mag na de operatie geen contactlenzen dragen in het geopereerde oog.
 • U mag 1 maand na de operatie niet in het geopereerde oog wrijven of op uw oog drukken.
 • Draag 1 week na de operatie ter bescherming het oogkapje tijdens het slapen. Zo beschermt u uw oog tegen per ongeluk wrijven.
 • Gebruik 1 maand na de operatie geen make-up voor uw ogen.
 • Het oogkapje kunt u zo vaak als u wilt schoonmaken met water.
 • Als het nodig is, kunt u uw oog voorzichtig schoonmaken met een gaasje. Het gaasje kunt u vochtig maken met lauw kraanwater.
 • U mag naar de kapper. Doe dit in de eerste week na de operatie met het oogkapje op.
 • U mag alleen zelf autorijden als u voldoende ziet. Overleg eventueel met de oogarts of optometrist.

Bewegen

 • Na de operatie mag u gewoon lezen, televisie kijken en koken.
 • U mag wandelen en fietsen.
 • U mag 4 weken na de operatie niet zwemmen.

Zo gaat het verder

Na de operatie komt u nog 3 keer naar het ziekenhuis voor controle:

 • 1 dag na de operatie
 • 1 week na de operatie
 • 1 maand na de operatie

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Oogheelkunde, locatie Oost, P3
020 510 88 87 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
oogheelkunde@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oogheelkunde van OLVG. Laatst gewijzigd:

Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.