home

Uw mond verzorgen voor en na een operatie door een kaakchirurg : tips hoe u zelf uw mond goed schoonmaakt

Na een operatie door de kaakchirurg heeft u een wond met hechtingen in uw mond. Speciale elastiekjes houden uw kiezen op elkaar. Uw gezicht is dik en het duurt 6 tot 8 weken voor uw gezicht weer normaal is. Uw mond gaat nog niet goed open en uw gezicht is soms wat blauw. Dit gaat meestal vanzelf over. Het is erg belangrijk om uw mond goed schoon te houden.

Over het verzorgen van de mond

U moet minimaal 3 keer per dag uw mond goed schoonmaken: na iedere maaltijd en voor het slapen gaan. Een schone mond is belangrijk om de volgende redenen:

 • De wond geneest beter.
 • Er is minder kans dat de wond gaat ontsteken.
 • Er is minder kans dat uw tandvlees gaat ontsteken.
 • Er is minder kans op klachten of problemen van uw tanden en kiezen.

Tijdens het schoonmaken verzorgt u de wond, uw gebit, uw lippen en uw beugel. Ondanks dat uw gezicht nog wat pijnlijk en dik is, moet u toch voorzichtig proberen uw mond schoon te maken.

Zo bereidt u zich voor

Om uw mond goed te kunnen verzorgen, heeft u een aantal spullen nodig. U koopt deze bij de apotheek of een drogist. Zorg dat u voor de operatie de volgende spullen in huis heeft:

 • Spoelmiddel. U krijgt een recept voor het spoelmiddel.
 • Een zachte tandenborstel met haren die dicht op elkaar staan. Dit heet multi-tufted.
  Kies een kleine tandenborstel, zodat u ook makkelijk achter in uw mond kunt poetsen.
 • Tandpasta met fluoride.
 • Een tube vaseline.
 • Zinkoxidezalf.
 • Tongschraper.

 • Plastic spuitje met een kromme tip.

Spoelmiddel

Om uw mond te spoelen, gebruikt u het spuitje. U spoelt het gebied rond de wond met spoelmiddel. Het spoelmiddel zorgt ervoor dat er geen bacteriën in de wond komen. Zo heeft u minder kans op een ontsteking. U krijgt een recept voor het spoelmiddel van de kaakchirurg.

U kunt het spuitje ook gebruiken om resten van voedsel weg te spoelen. Dit kan gewoon met water.

Als u een spoelmiddel gebruikt, kunt u de volgende klachten krijgen:

 • Verlies van smaak of een vieze smaak in de mond.
 • De tong kan donker kleuren.
 • De tanden en kiezen kunnen donker kleuren.

Als u stopt met het spoelmiddel, kleurt uw tong weer normaal. Dit duurt een paar dagen. Om de donkere kleur van uw tanden en kiezen weg te krijgen, maakt u een afspraak bij een mondhygiënist.

Zo maakt u uw mond schoon voor en na de operatie

De dag voor de operatie

 • Voordat u gaat slapen, poetst u uw tanden en kiezen goed met de kleine tandenborstel. Gebruik tandenstokers, flossdraad of ragers om ook tussen uw tanden en kiezen goed schoon te maken.
 • Na het poetsen spoelt u uw mond 1 minuut met spoelmiddel.
 • Na 30 minuten mag u uw mond naspoelen met water.

De dag van de operatie

 • Voor de operatie poetst u uw tanden en kiezen goed. Gebruik tandenstokers, flossdraad of ragers om ook tussen uw tanden en kiezen goed schoon te maken.
 • Na het poetsen spoelt u uw mond 1 minuut met spoelmiddel.
 • U mag uw mond niet naspoelen met water!

Door goed te poetsen en te spoelen is uw mond schoon voor de operatie.
Dit is erg belangrijk!
Ook als u nuchter moet zijn voor de operatie, moet u goed poetsen en spoelen.

De dag na de operatie

De dag na de operatie heeft u een afspraak in het ziekenhuis.

 • Op de polikliniek MKA-chirurgie laat u eerst een röntgenfoto maken.
 • Daarna heeft u een controleafspraak op de polikliniek MKA-chirurgie.

Verzorgen van uw mond

Voor een goede genezing van de mond, is het belangrijk om uw mond te verzorgen. Na de operatie moet u uw mond elke dag verzorgen. Iedere dag volgt u het schema hieronder. U volgt het schema totdat u uw mond weer ver genoeg open kan houden om alles goed te poetsen.

 • Poets 2 keer per dag uw tanden en kiezen met een zachte tandenborstel.
 • Spuit 4 keer per dag de hechtingen schoon met water via het spuitje.
 • Spoel 2 keer per dag 1 minuut uw mond met het spoelmiddel. U mag niet naspoelen met water!
  Na ongeveer 2 weken hoeft u niet meer te spoelen. De mondhygiënist bespreekt dit met u.
 • Maak 2 keer per dag uw tong schoon: poets uw tong met een tandenborstel of gebruik een tongschraper

Als u droge lippen heeft, kunt vaseline uit een tube gebruiken om uw lippen in te vetten.
Als uw mondhoeken beschadigd zijn, kunt u zinkoxidezalf gebruiken om uw mondhoeken te verzorgen.

Elastiekjes

Aan het einde van de operatie zet de kaakchirurg de kiezen op elkaar met speciale elastiekjes. Deze elastiekjes blijven meestal 6 weken zitten. De eerste weken zitten de elastiekjes strak. Dan kan het wat lastig zijn om uw mond te verzorgen en om te eten.

Als u goed herstelt, kunnen de elastiekjes minder strak. De kaakchirurg kijkt iedere controleafspraak of dit kan. Tot 4 weken komt u elke week op controle. Als het goed gaat, zit er meer tijd tussen de afspraken. De orthodontist neemt de behandeling na 3 tot 4 weken over.

Het aanpassen of verplaatsen van de elastiekjes gebeurt door de kaakchirurg of door de orthodontist. Verplaats uw elastiekjes nooit zelf.

Alleen na uitleg door de mondhygiënist mag u de elastiekjes zelf verwisselen. Tijdens het eten en tijdens het verzorgen van uw mond kunt u de elastiekjes uitnemen. De rest van de dag houdt u de elastiekjes zoveel mogelijk in.

Wanneer moet u ons bellen?

Als een elastiekje knapt, belt u met de polikliniek MKA-chirurgie. U krijgt dan een afspraak om het elastiekje opnieuw te laten plaatsen.

Bel meteen met de polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie bij 1 van de volgende klachten:

 • U heeft meer dan 5 dagen koorts boven de 38 graden.
 • De wond blijft bloeden, ook al verzorgt u uw mond goed.
 • U heeft meer pijn.
 • Uw lip of wang wordt na 5 dagen dikker.
 • Na enkele weken heeft u nog steeds geen gevoel in uw lip, kin of tong.

Instructies en adviezen

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost, P4
020 599 36 01 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
kaakchirurgie@olvg.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West, route 1
020 599 36 01 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
kaakchirurgie@olvg.nl

Als de polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG. Vertel dan altijd dat u door een MKA-chirurg behandeld bent.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: