home

Trombosebeen : veneuze trombose

Een dik, rood en pijnlijk onderbeen kan een trombosebeen zijn. Trombose betekent dat er een stolsel zit in een bloedvat. Uw bloed kan dan niet makkelijk meer stromen. De huisarts kan u doorverwijzen naar de Vasculaire polikliniek.

Over een trombosebeen

Thuisarts logo Onderstaande informatie is afkomstig van Thuisarts.nl

Wat is een trombosebeen?

Bij een trombosebeen zit er een bloedprop in een ader van je been.

De prop kan langzaam groter worden. Zo groot dat het bloedvat dicht gaat zitten.

Je bloed kan dan niet meer goed van je onderbeen naar je hart stromen. Daardoor wordt je onderbeen dik en pijnlijk.

Meer informatie over trombose

We hebben deze tekst gemaakt met de richtlijn voor huisartsen over trombose.

Thuisarts logo Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.

Behandelingen

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Vasculaire Geneeskunde, via de polikliniek Interne Geneeskunde, locatie Oost, P2
020 599 30 37 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Vasculaire Geneeskunde, via de polikliniek Interne Geneeskunde, locatie West, route 14
020 510 88 82 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Vasculaire Geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd:

Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.