home

Rota- en adenovirus : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Iedereen kan worden besmet met het rota- en adenovirus, maar kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 maanden zijn er het meest gevoelig voor. Zij krijgen bij besmetting klachten als diarree en braken. Zonder behandeling kunnen deze klachten leiden tot uitdroging.

Hoe ontstaat het?

Het rota- en adenovirus is vooral actief in het najaar en de winterperiode. Het is zeer besmettelijk en wordt overgedragen door direct contact met besmette ontlasting of braaksel. Maar ook door contact met voorwerpen (zoals speelgoed) die al dan niet zichtbaar besmet zijn, vindt overdracht plaats. Buiten het lichaam, op handen en voorwerpen, kan het virus nog een tijdje blijven leven.

Klachten

De klachten zijn diarree, braken, koorts en buikpijn. Braken en diarree leiden tot vochtverlies en als gevolg hiervan kunnen kinderen uitdrogingsverschijnselen krijgen.

Diagnose en behandeling

In het laboratorium wordt de ontlasting van uw kind onderzocht op de aanwezigheid van het rota- en adenovirus. De behandeling is gericht op het voorkomen of eventueel behandelen van uitdroging. Het gewicht van uw kind zal goed in de gaten gehouden worden.

Rotavirus vaccinatie

Er is een vaccin beschikbaar tegen rotavirus. In veel andere landen wordt deze vaccinatie aangeboden aan alle zuigelingen. De effectiviteit van de vaccinatie bij gezonde kinderen is hoog, meer dan 80%.

Vanaf medio 2020 zou in Nederland de rotavirus vaccinatie worden opgenomen in het Rijks Vaccinatie Programma, maar alleen voor kinderen met een verhoogd risico op een ernstig verlopende rotavirus infectie. Dit zijn prematuren <36 weken, kinderen met een geboortegewicht <2500 gram of een ernstige aangeboren aandoening. Uit recent Nederlands onderzoek is echter gebleken dat de vaccinatie voor deze hoog-risico kinderen veel minder effectief is (9%). Daarom is door het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid besloten om de geplande rotavirusvaccinatie uit te stellen en een nieuw advies bij de Gezondheidsraad te vragen. Mogelijk dat in de toekomst het vaccin voor kinderen zonder een verhoogd risico wordt ingevoerd, omdat het vaccin in deze groep wel goede bescherming biedt. Met algemene vaccinatie tegen rotavirus zouden risicogroep kinderen indirect toch beschermd kunnen worden, omdat zij hierdoor minder risico lopen om met het rotavirus in contact te komen en vervolgens besmet te raken (kudde-immuniteit).

Heeft uw kind een rotavirus vaccinatie gekregen?

In de afgelopen jaren hebben sommige kinderen uit de hoog-risicogroepen de rotavirusvaccinatie toegediend gekregen in OLVG. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor deze kinderen, maar zij zullen dus ondanks de vaccinatie niet of nauwelijks beschermd zijn geweest tegen het rotavirus. Deze kinderen kunnen dus een buikgriep door rotavirus doormaken (of doorgemaakt hebben). Dit heeft geen consequenties voor de verdere gezondheid van het kind.

Voor meer informatie over de rotavirus vaccinatie verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM).  

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: