home

Röntgenonderzoek gebit, tand of kies : OPT of tandfilm

Als u klachten heeft aan uw gebit is soms meer onderzoek nodig. Met röntgenonderzoek is het mogelijk om uw gebit goed te onderzoeken. Dit onderzoek heet OPT of tandfilm.

Over OPT en tandfilm

De tandarts kan 2 soorten röntgenfoto’s maken: een OPT en een tandfilm.
OPT is de afkorting van orthopantomogram. Dit is een röntgenfoto van uw hele gebit.
Een tandfilm is een röntgenfoto van 1 of meer tanden of kiezen.

Bent u zwanger of mogelijk zwanger?

Neem dan voor het onderzoek contact op met uw arts. Tijdens een zwangerschap doen we liever geen onderzoek met straling.

Zo gaat het onderzoek

OPT of orthopantomogram

Bij dit onderzoek staat u rechtop.
Het röntgenapparaat draait om uw hoofd en fotografeert uw hele gebit.

Tandfilm

Bij een tandfilm zit u rechtop in een stoel.
U krijgt een speciaal plaatje in uw mond. Dit plaatje staat achter de te onderzoeken tand of kies.

Uitslag van het onderzoek

Na het onderzoek bespreekt de kaakchirurg met u de uitslag.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost, P4
020 599 36 01 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
kaakchirurgie@olvg.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West, route 1
020 599 36 01 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
kaakchirurgie@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: