home

Röntgenonderzoek galwegen : percutane galwegdrainage of PTCD

Als uw gal niet goed van de lever naar de dunne darm loopt, is soms een behandeling nodig. Dit gebeurt met röntgenonderzoek en jodiumhoudend contrastmiddel. De behandeling heet een percutane galwegdrainage. Na deze behandeling loopt de gal via een drain naar een opvangzak buiten het lichaam. Een drain is een dun slangetje. Het duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten.

Over de percutane galwegdrainage

Als uw gal niet goed van de lever naar de dunne darm loopt, kunnen uw huid en ogen geel kleuren en kunt u last krijgen van jeuk. U krijgt dan een percutane galwegdrainage. Dit heet ook wel een PTCD. 

Om de gal te verwijderen krijgt u een drain. Een drain is een dun slangetje dat van binnen uw lichaam naar buiten uw lichaam loopt. Via de drain kan de gal het lichaam verlaten. De gal loopt dan van de galwegen via de drain naar een opvangzak buiten het lichaam. De radioloog plaatst de drain met behulp van echografie en röntgenstraling in de galwegen.

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. De geluidsgolven maken organen en weefsels zichtbaar. Dit geluid kunt u niet horen of voelen.

Dit is een röntgenonderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel. Een röntgenonderzoek of een röntgenfoto is een afbeelding van de binnenkant van een deel van het lichaam. Een röntgenonderzoek gebeurt via röntgenstralen. De hoeveelheid straling is klein.

Tijdens het onderzoek krijgt u jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten.
Heeft u een allergische reactie gehad na jodiumhoudend contrastmiddel bij een eerder onderzoek? Meld dit dan voor het onderzoek aan uw arts.

Zo bereidt u zich voor

 • Voor dit onderzoek verblijft u in het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek bent u onder sedatie.
  Sedatie is een vorm van verdoving. Tijdens de sedatie krijgt u een slaapmiddel en pijnstilling, zodat u niks van de behandeling merkt. U wordt wakker gemaakt als de behandeling voorbij is.
 • Voorafgaand aan de behandeling heeft u een gesprek met een anesthesiemedewerker. De anesthesiemedewerker bespreekt met u of u voor dit onderzoek nuchter moet zijn.
 • De aanvragend arts laat uw nierfunctie bepalen via bloedonderzoek. Voorafgaand aan de behandeling laat u bloedprikken.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Bent u zwanger of mogelijk zwanger?

Neem dan voor het onderzoek contact op met uw arts. Bij onderzoek van sommige lichaamsdelen doen we liever geen onderzoek met straling.

Geeft u borstvoeding?

Contrastvloeistof heeft geen invloed op de moedermelk. Na het onderzoek kunt u uw baby gewoon borstvoeding geven.

Zo gaat het röntgenonderzoek

Voor het onderzoek

 • U krijgt van tevoren op de verpleegafdeling antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen tegen een ontsteking door een bacterie.
 • U gaat naar de afdeling Radiologie. Een interventieradioloog en een laborant voeren het onderzoek uit. 
 • Een anesthesiemedewerker brengt u op de onderzoekskamer in slaap voor het onderzoek. Hierdoor voelt u niets van het onderzoek. 

Het onderzoek

 • Het onderzoek duurt gemiddeld 1 uur en 30 minuten.
 • U ligt op een smalle tafel, terwijl het bovenste gedeelte van uw buik wordt gedesinfecteerd. Desinfecteren betekent schoonmaken met alcohol. De laborant bedekt uw buik met een steriel laken.
 • De radioloog bekijkt uw galwegen met behulp van echografie.
 • Met behulp van echografie en röntgendoorlichting brengt de radioloog een dunne naald in de galwegen aan.
 • U krijgt een toegangspoortje in uw lies. De radioloog gebruikt een voerdraad voor de behandeling van de dunne darm. De voerdraad gaat via de galwegen in de lever naar uw dunne darm. De radioloog plaatst dan een drain die door de lever naar de dunne darm loopt.
 • Als het niet lukt om met de voerdraad naar de dunne darm te komen, blijft de drain in de galwegen liggen.
 • De radioloog plaatst de drain en hangt een opvangzak aan de drain.
 • De radioloog plakt de drain vast op de huid en hecht de drain aan de huid.

Na het onderzoek

 • Na de operatie gaat u een tijdje naar de uitslaapkamer om wakker te worden. De uitslaapkamer heet Recovery. De anesthesiemedewerker controleert uw hart, bloeddruk en ademhaling. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn. Als de controles goed zijn, brengt een verpleegkundige u naar de verpleegafdeling.
 • Vanaf 1 uur na het onderzoek mag u weer voorzichtig wat eten en drinken.
 • De verpleegkundige informeert u over het verzorgen en verschonen van het verband.

Naar huis

De arts bespreekt met u wanneer u weer naar huis kunt.
Voordat u naar huis gaat, krijgt u instructie over het verzorgen van de drain. 
Zo nodig krijgt u een afspraak voor het plaatsen van een stent, of voor het opvoeren van de drain naar de dunne darm, of om de drain te wisselen.

Wanneer moet u ons bellen?

Uit de nieuwe drain kan in het begin nog wat bloed komen. Dit is normaal en verdwijnt meestal snel. Als u koorts krijgt of problemen heeft met de drain, neem dan contact op met uw behandelend arts. 

Veelgestelde vragen over röntgenonderzoek

Een röntgenfoto is een foto van de binnenkant van het lichaam. Het onderzoek gebeurt met röntgenstralen.

Een röntgenfoto is nodig om de oorzaak van pijn of klachten te onderzoeken.

De röntgenstralen maken botten en organen zichtbaar. Het doel van een röntgenonderzoek is om te kijken of er afwijkingen zijn.

Nee, u voelt niks als er een röntgenfoto gemaakt wordt.  

Nee. De hoeveelheid straling is heel klein en is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Tijdens een zwangerschap maken we liever geen röntgenfoto. 
Vertel het aan uw arts als u zwanger of mogelijk zwanger bent.

Een medewerker komt iedere dag een paar keer in aanraking met een kleine hoeveelheid röntgenstralen. Het scherm en het loodschort beschermen de medewerker tegen te veel straling.
De medewerker draagt het schort als deze bij de patiënt blijft tijdens het maken van een röntgenfoto.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Radiologie, locatie Oost, C1
020 599 33 25 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
radiologieoosterpark@olvg.nl

Afdeling Radiologie, locatie West, route 15
020 510 88 98 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
radiologie.afdeling@olvg.nl

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, locatie Oost, P1
020 510 87 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
MDL-polikliniek@olvg.nl

Polikliniek Maag-, Darm en Leverziekten, locatie West, route 14
020 510 87 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
MDL-polikliniek@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: