home

Revalidatie na beroerte : u kunt hiervoor terecht bij Revalidatiegeneeskunde

Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd, een Cerebro Vasculair Accident, ofwel 'een ongeluk in de hersenbloedvaten'. Een beroerte kan veroorzaakt worden door zowel een herseninfarct als een hersenbloeding. In 80 procent van de gevallen is een beroerte het gevolg van een infarct en in 20 procent wordt een beroerte veroorzaakt door een bloeding. Zowel een infarct als een bloeding kan in alle delen van de hersenen optreden.

Bij een CVA knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt het verstopt (herseninfarct). In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Hierdoor krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd.

De aard en de ernst van de gevolgen zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is. Vaak treedt er verlamming van één lichaamszijde op. Een beroerte in de rechterhersenhelft zorgt voor een verlamming van de linker lichaamszijde, terwijl een beroerte in de linkerhersenhelft juist een verlamming in de rechter lichaamszijde tot gevolg heeft.

Het spraakcentrum zit bij de meeste mensen in de linker hersenhelft. Afhankelijk van de hoeveelheid weefsel die beschadigd is, heeft een beroerte in de linkerhersenhelft daarom veelal stoornissen tot gevolg met betrekking tot het gebruik van taal (zowel spraak als begrip). Naarmate er meer hersenweefsel beschadigd is, zijn de gevolgen ernstiger.

Verloop

Behandeling

De revalidatiebehandeling staat onder begeleiding van de revalidatiearts. De revalidatiearts is werkzaam in OLVG en in dienst bij Reade, hét expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Samen met logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, verpleging, psychologen en andere artsen wordt de revalidatiebehandeling vormgegeven.

Het doel van de revalidatie is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen bewegen en functioneren. Er is één keer in de week overleg met alle betrokken disciplines. Daar wordt besproken hoe het met de patiënt gaat en of verdere revalidatie noodzakelijk is. Indien noodzakelijk wordt u voor aanvullende behandelingen of vragen naar Reade verwezen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Revalidatiegeneeskunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: