home

PET/CT-scan F-18 FDG bij diabetes : zoeken naar ontsteking of kanker

Met een PET/CT-scan F-18 FDG onderzoekt de arts of u een ontsteking of tumor heeft. U krijgt voor dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof via een injectie in uw arm. De radioactieve vloeistof veroorzaakt geen schade aan uw gezondheid of omgeving. U plast de radioactieve vloeistof gewoon weer uit. U krijgt 2 onderzoeken: een PET-scan en een CT-scan. De onderzoeken duren samen met de wachttijd 1,5 tot 2 uur. Als u diabetes heeft, zijn er voor u extra instructies.

Over de PET/CT-scanner

 • Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scanner en een CT-scanner in 1 apparaat.
 • Een CT-scan gebeurt met röntgenstralen.
 • Een CT-scanner maakt beelden van organen.
 • Een PET-scan brengt de stofwisseling van weefsels in beeld.
 • De licht radioactieve vloeistof maakt een tumor of ontsteking zichtbaar.

Zo bereidt u zich voor

Bent u zwanger of mogelijk zwanger?

Neem dan voor het onderzoek contact op met uw arts. Tijdens een zwangerschap doen we liever geen onderzoek met straling.

Geeft u borstvoeding?

Via de borstvoeding krijgt uw baby een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof binnen. Wij adviseren u om de borstvoeding tot 24 uur na het onderzoek af te kolven en weg te gooien.

1 dag voor het onderzoek

 • Doe het voor het onderzoek rustig aan. U mag niet fietsen, sporten of wandelen op de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek.
 • U moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dat betekent dat u 4 uur voor het onderzoek niets meer mag eten, drinken of roken. Dit is nodig om goede foto’s te kunnen maken. U mag wel water drinken om uw medicijnen in te nemen.
 • Gebruikt u sondevoeding? Stop dan 12 uur voor het onderzoek met de sondevoeding.

De dag van het onderzoek

 • U mag 4 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken of roken. U mag wel water drinken om medicijnen te slikken. 
 • Drink 2 uur voor uw afspraak 1 liter water.
 • Doe het rustig aan. U mag niet fietsen, sporten of wandelen voor het onderzoek.
 • Heeft u een stoma of bent u incontinent? Neem dan een verschoning mee.
 • Heeft u een kunstgebit? Gebruik dan geen kleefpasta op de dag van het onderzoek. Voor het onderzoek doet u uw kunstgebit uit.
 • Zorg dat u 15 minuten voor het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bent.
 • Tijdens het wachten mag u niet lezen of praten. Muziek luisteren mag wel.
 • Het is niet nodig om met een volle blaas te komen. U kunt voor het onderzoek gewoon naar de wc gaan.

Uw kleding

 • Draag geen kleding met metaal, zoals metalen ritsen, knopen of sieraden. Metaal houdt de straling tegen. Het onderzoek kan mislukken als u kleding met metaal draagt.
 • Voor het onderzoek is het erg belangrijk dat uw lichaam niet te koud is. Heeft u het snel koud? Trek dan warme kleren aan als het buiten koud is. Kom wat eerder op uw afspraak om op temperatuur te komen.

Bij dit onderzoek gebruiken we een radioactieve vloeistof. Daarom mag u geen zwangere vrouw of een kind jonger dan 10 jaar meenemen naar dit onderzoek.

Meestal krijgt u voor het onderzoek een middel om rustig te worden. Door dit middel mag u na het onderzoek niet zelf naar huis rijden of fietsen. Regel daarom vooraf dat iemand u met de auto naar huis kan brengen.

Instructies bij diabetes

 • Metformine en soortgelijke medicijnen mag u blijven slikken behalve als u een buikonderzoek krijgt. 
 • Krijgt u een onderzoek van uw buik? Dan moet u 48 uur voor het onderzoek stoppen met metformine. Neem eten en uw medicijnen mee naar de afspraak zodat u na het onderzoek meteen weer metformine kunt slikken.
 • Gebruikt u naast een diabetesmedicijn nog een ander medicijn? Dan mag u deze blijven slikken.

Als uw onderzoek vroeg in de ochtend is: 

Wij bellen u voor het onderzoek om de voorbereiding met u te bespreken.
U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten. U mag wel water drinken om uw medicijnen in te nemen. 

Insulinepomp: Zet 4 uur voor het onderzoek de insulinepomp uit. Plaats voor die tijd de insuline-pomp in de nachtstand of basisstand. Na het onderzoek zet u de insulinepomp weer aan.

Insuline-injecties: Vanaf 4 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer eten en drinken.

 • Kortwerkende insuline: niet spuiten 4 uur voor het onderzoek.
 • Langwerkende en middellang werkende insuline: de avond vooraf het onderzoek spuiten en daarna niet meer.

Als uw onderzoek vroeg in de middag is: 

Wij bellen u voor het onderzoek om de voorbereiding met u te bespreken.
Ontbijt voor 8.00 uur in de ochtend en neem dan uw normale dosis medicijnen in. Gebruik geen middageten. U mag wel water drinken om uw medicijnen in te nemen.

Insulinepomp: Zet 4 uur voor het onderzoek de insulinepomp uit. Plaats voor die tijd de insulinepomp in de nachtstand of basisstand. Na het onderzoek zet u de insulinepomp weer aan.

Insuline-injectie: Vanaf 4 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer eten en drinken.

 • Kortwerkende insuline: niet spuiten 4 uur voor het onderzoek.
 • Langwerkende en middellang werkende insuline: de avond vooraf het onderzoek spuiten en daarna niet meer.

Zo gaat het onderzoek

Voor het onderzoek

 • U gaat eerst naar de wc om te plassen.
 • Met een vingerprik meten wij uw bloedsuiker. Uw bloedsuiker mag tijdens het onderzoek niet te hoog zijn.
 • U krijgt een infuus in uw arm. De laborant gebruikt dit infuus om de radioactieve vloeistof in uw lichaam te spuiten.
 • De radioactieve vloeistof moet 1 uur inwerken. U ligt dan in de rustkamer. Probeer niet te bewegen. U mag niet praten of lezen. U mag wel naar muziek luisteren.
 • Nadat de radioactieve vloeistof is ingewerkt, gaat u weer naar de wc om te plassen.
 • Meestal krijgt u voor het onderzoek een middel om rustig te worden. 

Het onderzoek

 • U ligt op uw rug op de onderzoekstafel.
 • De onderzoekstafel schuift langzaam in de PET/CT-scanner.
 • De PET/CT-scanner maakt foto’s van hoofd tot liezen. Probeer niet te bewegen als de foto’s gemaakt worden.
 • Na 35 tot 40 minuten is het onderzoek klaar en mag u naar huis.
 • Bij onderzoek van nieren en blaas, maken we soms extra foto’s. Tijdens het wachten hoeft u dan niet op de afdeling te blijven. U mag gewoon eten en drinken.
 • Het onderzoek met de wachttijd duurt ongeveer 2 uur.

Soms ontvangen wij de radioactieve vloeistof niet op tijd. Het onderzoek kan dan helaas niet doorgaan. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Wij vertrouwen op uw begrip.

Naar huis

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Als u een middel heeft gehad om rustig te worden, raden wij het af om zelf te rijden, te fietsen of te reizen met het openbaar vervoer.
Vraag of iemand u met de auto naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

 • Zorg dat u de 6 uur na het onderzoek geen contact heeft met kinderen en (mogelijk) zwangere vrouwen.
 • Drink meer dan normaal. Zo plast u de radioactieve vloeistof sneller uit.
 • Was uw handen nadat u naar de wc bent geweest.

Uitslag van onderzoek

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt de uitslag met u.

Veelgestelde vragen

Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scanner en een CT-scanner in 1 apparaat.
Een CT-scan gebeurt met röntgenstralen.
Een CT-scanner maakt beelden van organen.
Een PET-scanner brengt de stofwisseling van weefsels in beeld.
Een licht radioactieve vloeistof maakt een tumor of ontsteking zichtbaar.

Wij vragen u om ongeveer 30 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn.
Voor een goed resultaat van het onderzoek is het belangrijk dat u rustig bent én dat u het niet koud heeft. Kom wat eerder op uw afspraak om op temperatuur te komen.
De afdeling heeft dan voldoende tijd voor de voorbereiding.

Ja, u mag gewoon in de PET/CT-scanner met een pacemaker of ICD. Radioactiviteit en CT-stralen hebben geen invloed op de werking van een pacemaker of ICD.

Een radioactieve vloeistof zendt straling uit.
Deze straling maakt eventuele afwijkingen in organen, spieren en botten zichtbaar. 
De radioactieve vloeistof die we gebruiken tijdens het onderzoek is onderzocht en getest.
De radioactieve vloeistof veroorzaakt geen schade aan uw gezondheid of omgeving.

Nee, de radioactieve vloeistof veroorzaakt geen allergische reacties of bijwerkingen.
De radioactieve vloeistof plast u vanzelf weer uit.
De radioactieve vloeistof veroorzaakt geen schade aan uw gezondheid of omgeving.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie West, route 12
020 510 88 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.45 uur)
nucleairegeneeskunde@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: