home

Persoonlijkheidsproblematiek : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Bij persoonlijkheidsproblematiek zijn bepaalde persoonlijkheidseigenschappen zo sterk aanwezig, dat het vermogen tot aanpassing aan verschillende situaties vermindert.

Hoe ontstaat het?

Er is al veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis. Met de huidige kennis gaan we ervan uit dat er niet één oorzaak is, maar dat een persoonlijkheidsstoornis ontstaat als gevolg van een ingewikkeld samenspel van factoren.

Klachten

Allerlei psychologische klachten kunnen zich voordoen. Veelal zijn dit angst- of stemmingsklachten. Ook kunnen er problemen ontstaan met belangrijke anderen.

Op onze afdeling bieden we diagnostiek, begeleiding en behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek wanneer er samenhang bestaat met de lichamelijke problemen. Als er een langer durende behandeling nodig is, helpen wij u met een verwijzing op maat.

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek ervaren daardoor vaak moeilijkheden in contact met anderen en kunnen vastlopen op verschillende terreinen van hun leven. Denk daarbij aan de thuissituatie, school, werk en/of het sociale leven. Ze zijn vaak niet tevreden over zichzelf en hun functioneren.

Lichamelijke aandoeningen, de bijbehorende medische onderzoeken en behandelingen zijn ingrijpende levensgebeurtenissen. Er wordt een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen. Het is dan ook begrijpelijk dat mensen met persoonlijkheidsproblematiek hier (extra) moeite mee hebben.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van OLVG. Laatst gewijzigd: