home

Oorsuizen : u kunt hiervoor terecht bij Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Veel mensen hebben last van oorsuizen, tinnitus genoemd. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen. Behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen. De oorzaak is meestal niet bekend. De behandelmogelijkheden zijn ook zeer beperkt.

Tinnitus komt bij ongeveer 1 miljoen Nederlanders voor. Tien procent hiervan heeft er veel last van. Bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Onze ervaring leert dat een groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer kan functioneren in het maatschappelijke en sociale leven.

Hoe ontstaat het?

Vaak kunnen we de oorzaak van tinnitus niet vinden. Tinnitus kan soms het gevolg zijn van:

  • langdurig in de buurt van (te veel) lawaai;
  • afwijkingen of slijtage aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht.

Tinnitus bestaat ook als bijverschijnsel van andere aandoeningen of als bijwerking van bepaalde medicijnen. Uw KNO-arts bepaalt samen met u of verder onderzoek hiernaar nodig is.

Behandelingen

De mogelijkheden om tinnitus medisch te behandelen zijn helaas nog zeer beperkt. Het is afhankelijk van de mogelijke oorzaak. Als uit onderzoek blijkt dat er medisch weinig of niets gedaan kan worden, zijn er wel mogelijkheden om met tinnitus te leren omgaan. In de folder staan allerlei tips en adviezen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Naar Keel-, Neus- en Oorheelkunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van OLVG. Laatst gewijzigd: