home

Onrustige baby's : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Soms huilen baby's erg veel zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Het is een veel voorkomend probleem. In OLVG wordt bij iedere onrustige baby dezelfde hulp geboden. Tegelijkertijd is iedere baby verschillend en verloopt ieder verblijf dus ook anders. Tijdens de opname kijken we samen met de ouders naar de baby.

Doel van het ziekenhuisverblijf

Tegen het einde van het ziekenhuisverblijf willen we een aantal punten hebben bereikt:

  • Het tot rust komen van ouders en baby
  • Het omlaag brengen van de huilperiodes van de baby.
  • Het bereiken van een dagprogramma waarin ritme en regelmaat, vaste voeding- en slaaptijden, een grote rol spelen
  • Dat de ouders de adviezen die zij hebben gekregen, kunnen gebruiken en daarmee hun baby beter begrijpen en begeleiden
  • Eventuele medische oorzaken uitsluiten en/of behandelen

Multidisciplinaire benadering

Tijdens de opname observeren diverse specialisten onder leiding van de kinderarts elk vanuit hun eigen invalshoek uw kind. Dit zijn een kinderfysiotherapeut, een kinderpsycholoog, een pedagogisch medewerker en een kinderverpleegkundige.  

Verloop

Duur van de behandeling

Het verblijf in het ziekenhuis van onrustige baby's duurt gemiddeld 5 dagen.

Verloop van het ziekenhuisverblijf

  • Op de dag van opname worden de ouders geïnformeerd over de gang van zaken op de afdeling.
  • Ook wordt er een anamnese afgenomen waarin naast de gebruikelijke informatie ook verschillende vragen worden gesteld omtrent het huilgedrag van de baby.

Ontslaggesprek

Voordat de ouders met de baby naar huis gaan, vindt er een ontslaggesprek plaats met de verpleegkundige, arts en/of de pedagogisch medewerker.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: